Nyheter om kml

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar kml:

Hennes cancerbesked förändrade hela livet >

Nyheten uppdaterades 2013-06-16 6:06

Carin Eggert var 23 år och levde sin dröm när känslan av illamående sköljde över henne. Två månader och ett läkarbesök senare var hon diagnosticerad med blodcancer och under behandling med starka cellgifter. – När jag fick cancerbeskedet skrek jag: ”Jag vill inte dö, jag vill…

Nästa steg för patienter med blodcancer – hopp om att sluta med bromsmediciner >

Nyheten uppdaterades 2013-06-14 8:01

Nu inleder Novartis en ny fas i behandlingen av patienter med kronisk myeloisk leukemi. Dagens behandling är så effektiv att man i vissa fall inte ens kan påvisa några molekylära spår av sjukdomen. – För femton år sedan var dödligheten hög, nu är vi redo att testa om tablettbehandling kan leda ända fram till bot, […]

Blodcancerfonden medfinansierar studie som kan spara miljoner och låta patienter slippa biverkningar >

Nyheten uppdaterades 2013-02-12 15:13

  Patienter som lider av kronisk myeloisk leukemi (KML) kan få kraftigt minskade biverkningar – samtidigt som sjukvården kan spara miljoner. Detta kan bli möjligt genom en större europeisk studie, där svenskt deltagande nu möjliggörs genom medfinansiering från Blodcancerfonden. Forskningen inom blodcancersjukvården har gjort jätteframsteg och flera av de blodcancersjukdomar…