Nyheter om klippanbo

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar klippanbo:

Har rätt att ha högre hyra >

Nyheten uppdaterades 2013-07-02 14:11

Förvaltningsrätten ger en Klippanbo rätt till ytterligare 1400 kronor i ekonomiskt bistånd.Klippanbon beviljades ekonomiskt bistånd av socialnämnden för uppehälle, hyra och mediciner i mars – men inte fullt ut för hyreskostnaden och inte för andra utgifter som anförts.Socialnämnden anser att Klippanbons hyra på 2 200 kronor är för hög och utgår från en egen norm […]