Nyheter om ire-behandling av cancer i bukspottskörteln umeå

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar ire-behandling av cancer i bukspottskörteln umeå:

Strömstötar på frammarsch i behandling av bukspottkörtelcancer >

Nyheten uppdaterades 2013-08-19 7:51

Det går att operera tumörer i eller runt bukspottskörteln och levernsom ofta är otillgängliga och tidigare bedömts icke operabla. För ett par årsedan införde Akademiska sjukhuset som första center i norra Europa en nybehandling med elektriska strömstötar, IRE. Hittills har ett tjugotal patientermed bukspottkörtelcancer behandlats. Framstegen diskuteras…