Nyheter om instrumentellt

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar instrumentellt:

Sinnesro för äldre viktig vårduppgift >

Nyheten uppdaterades 2013-06-24 11:42

Att hjälpa äldre till en bra vardag handlar mycket om känslor och att skapa sinnesro. Margaretha Norell Pejner visar i sin doktorsavhandling vid Örebro universitet att patienterna själva är viktiga aktörer och vad hälso- och sjukvårdspersonal kan göra för äldres välbefinnande. The bright side of life har hon kallat sin avhandling i medicinsk vetenskap med […]