Nyheter om helåret 2012/2013

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar helåret 2012/2013:

Sectra: Rättelse av publicerat pressmeddelande avseende ändring av antalet utestående aktier under augusti månad >

Nyheten uppdaterades 2013-08-30 15:03

Idag den 30 augusti klockan 08:30 publicerade Sectra AB (publ) ett pressmeddelande avseende ändring av antal utestående aktier i augusti. Tyvärr innehöll den svenska versionen av det publicerade pressmeddelandet felaktiga uppgifter avseende antalet utestående A-aktier. Det rätta antalet A-aktier vid augusti månads utgång ska vara 2 620 692 stycken. Linköping…

Inbjudan till presentation av Sectras delårsrapport den 10 september >

Nyheten uppdaterades 2013-08-30 8:11

Sectra AB publicerar sin delårsrapport för perioden maj – juli 2013 på tisdagen den 10 september och vill med anledning av detta bjuda in analytiker, investerare och press till en telefonkonferens. När: Tisdagen den 10 september kl 09:00 För att delta, ring in 5-10 minuter före konferensen på: Sverige…