Nyheter om hälso-

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar hälso-:

Ta vara på sjukgymnasterna >

Nyheten uppdaterades 2013-09-10 11:50

Det finns enorm kunskap hos sjukgymnaster som hälso- och sjukvården idag inte fullt ut tar tillvara på. Det riskerar att leda till sämre vård och dyrare behandlingar, skriver Stefan Jutterdal och Erica Sandberg. I dag firas internationella sjukgymnastikens dag i hela världen. I Sverige kommer hundratals aktiviteter att anordnas då medlemmar…

Sjukgymnaster lönar sig >

Nyheten uppdaterades 2013-09-07 10:54

Om samhället satsade mer pengar på att ge sjukgymnaster, eller som de snart kommer att heta fysioterapeuter, möjligheten att hjälpa skulle de satsningen snabbt betala sig. Den kunskap sjukgymnasterna besitter borde utnyttjas mycket bättre än…

Läkarförbundet och Läkartidningen ny huvudpartner för Medicinska riksstämman 2013 >

Nyheten uppdaterades 2013-09-06 9:08

Under två intensiva dagar, den 5–6 december 2013, samlas läkarkåren till Sveriges största tvärdisciplinära mötesplats för läkare. Medicinska riksstämman skapar möjlighet till vidare-utbildning och utbyte av erfarenheter över specialistgränserna och har arrangerats i 70 år av Svenska Läkaresällskapet. I dagarna har Sveriges läkarförbund och Läkartidningen gått in som ny huvudpartner…

Hemsjukvården i ett ansträngt läge >

Nyheten uppdaterades 2013-09-04 15:36

Från och med den 1 september har Umeå kommun tillsammans med länets övriga kommuner övertagit ansvaret för hälso- och sjukvård i hemmet från Västerbottens läns landsting. Trots ett intensivt förberedelsearbete har övertagandet i Umeå kommun kännetecknats av vissa uppstartsbekymmer. En av utmaningarna är den stora mängd information om enskilda patienter…

Nytt patienthotell ska bota platsbristen på Sös >

Nyheten uppdaterades 2013-09-04 10:20

Publicerad i dag 11:14 <img id="ctl00_ctl00_MainContent_TwoThirdColumn_MainArticleContentRegion_ctl01_imageContainerCtr_ImageViewerControl_ImageViewer" title="”Sudda…

Fortsatt satsning på Det Medicinska Malmö >

Nyheten uppdaterades 2013-09-02 13:51

Nu ska Malmö stad stärka sina positioner inom medicinsk forskning, utbildning och näringsliv ytterligare. På måndagen beslutade kommunstyrelsen att Malmö stad även i fortsättningen ska ingå i samarbetsorganisationen ”Det Medicinska Malmö” där man tillsammans med Malmö Högskola, Region Skåne och Lunds Universitet ska utveckla verksamheten.…

Barn- och ungdomspsykiatrins (BUP) ätstörningsteam i Lund flyttar den 28/8, 2013 >

Nyheten uppdaterades 2013-08-23 7:10

Från och med den 28 augusti 2013 har BUPs ätstörningsteam i Lund ny adress:Lovisastigen 11, 222 41 Lund (tidigare adress: Medicinskt Centrum, St Lars området) Telefonnumret är detsamma: 046-17 45 94 Kontakt:Therese TheanderVerksamhetschef, BUP Lund Landskrona EslövPsykiatri Skåne046-174403 Region…

MedUniverse lanserar nytt digitalt patientfallsverktyg på Digital Health Days i Stockholm >

Nyheten uppdaterades 2013-08-20 10:53

Det svenska läkarnätverket MedUniverse är särskilt inbjudna att medverka vid Digital Health Days som äger rum den 21-22 augusti i Stockholm – ett nytt forum för innovation, trendspaning och diskussion om framtidens hälso- och sjukvård. MedUniverse, som i dagsläget har nära 4 000 svenska läkare i nätverket, har tilldelats en av tolv platser för en […]

100 000 barn på flykt undan plundring och våld – Rädda Barnen utvidgar arbetet i Centralafrikanska republiken >

Nyheten uppdaterades 2013-08-14 6:09

Foto: Mark Kaye/Rädda Barnen Rädda Barnen har inlett arbetet med att bygga upp en omfattande humanitär insats i Centralafrikanska republiken (CAR), som står inför en allvarlig humanitär kris.  I efterdyningarna av kuppen i mars har våldet spridit sig i landet och tvingat hundratusentals barn att fly med sina familjer. Omfattande plundring, där till och med […]

Psykiatrin får stå i skuggan >

Nyheten uppdaterades 2013-08-12 8:07

Under en tid har media speglat olika brister inom psykiatrin. Det har handlat om dåligt bemötande, brister i patientsäkerhet och den höga frekvensen av självmord bland länets befolkning. Det svar som givits från företrädare…