Nyheter om gothiafortbildning

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar gothiafortbildning:

Ny bok om psykiatrisk tvångsvård, med kliniska riktlinjer för vård och behandling >

Nyheten uppdaterades 2013-09-06 10:17

Psykiatrisk tvångsvård är så gott som ständigt under utredning, granskad av myndigheter och media. Det är viktigt att den psykiatriska tvångsvården sker både på ett rättssäkert och humant sätt; det handlar om allvarligt psykiskt stördas vård- och omsorgsbehov. Samtidigt som tvångsvård kan rädda liv handlar det om makt- och myndighetsutövning, som i en del fall…

Pedagogiska samtal som hjälpmedel i psykiatrin >

Nyheten uppdaterades 2013-08-22 8:33

Arbetet med personer med neurospsykiatrisk funktionsnedsättning ställer ofta särskilda krav på bemötande för att nå framgång i behandling, såväl psykologisk som medicinsk. Det syns inte på utsidan om en person har t.ex. adhd, Aspergers syndrom eller autism. Diagnoser av det slaget kan ta sig uttryck på många olika sätt och är ofta svåra att upptäcka. […]

Motiverande samtal som hjälp vid våld i nära relationer >

Nyheten uppdaterades 2013-08-21 13:34

Motiverande samtal (MI) är en väletablerad och effektiv metod när man vill stödja människor att förändra sina liv och rekommenderas av Socialstyrelsen. Samtalsmetoden används inom hela livsstilsområdet, bland annat vid alkohol- och drogproblem, spelmissbruk och ohälsosamma matvanor.  Psykologen Liria Ortiz har nu utvecklat MI för att passa i arbete med människor som utsätts…

Smitta mindre i förskolan – nu i ny upplaga >

Nyheten uppdaterades 2013-06-19 14:21

Barn i förskoleåldern blir ofta sjuka. Från cirka sex månaders ålder skyddas inte längre barnet av antikroppar från fostertiden och modersmjölken. Eftersom immunförsvaret hos barn då inte är fullt utvecklat ökar mottagligheten för infektioner. Hos ett förskolebarn är det inte ovanligt med 7-8 infektioner per år. När många barn vistas på samma ställe ökar…

”Hjälp, mitt barn är mobbat!” – ny bok för föräldrar och lärare >

Nyheten uppdaterades 2013-06-19 11:09

När ett barn eller en ungdom utsätts för mobbning påverkas hela familjen. Den nya boken ”Hjälp mitt barn är mobbat!” ger en fördjupad bild av de känslor och reaktioner som kan uppstå såväl hos den som blir utsatt som hos familj och närstående. Den belyser också hur skola och föräldrar kan arbeta för att förebygga […]