Nyheter om gång

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar gång:

Hellre hög kvalitet än ett nytt campus >

Nyheten uppdaterades 2012-02-13 9:29

När jag började min första termin som medicin- och tandläkarestudent vid universitetet i Bonn var de första fem terminernas studier förlagda till institutioner med gång- och cykelavstånd på cirka två kilometer. Som kandidater förvisades vi till de flesta klinikerna och sjukhusområdet på Venusberg högt över staden med fem kilometer till centrum. Sällan passade bussarna mellan […]