Nyheter om funktionsmedicin

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar funktionsmedicin:

Kateterbehandling med cytostatika ökar överlevnaden vid levercancer >

Nyheten uppdaterades 2013-09-05 8:55

Många patienter med svåroperabla levertumörer kan idag behandlas medembolisering. Det innebär att tumören behandlas lokalt med cytostatika eller en radioaktiv substans via en kateter. Framstegen diskuteras den 6 september under röntgenveckan i Uppsala, som har diagnostik och behandling av cancer som huvudtema. – Embolisering, eller kateterbehandling…

Ökad användning av kombinerad pet-ct-kamera ger säkrare cancerdiagnostik >

Nyheten uppdaterades 2013-09-02 8:41

Ökad användning av pet/ct-kameror har lett till kortare väntetid mellan diagnos och strålbehandling vid exempelvis cancer i huvudhalsområdet och lungorna. Framstegen lyfts fram den 3 september under röntgenveckan i Uppsala, den sista av tre medicinska veckor, där huvudtemat är diagnostik och behandling av cancer. Under veckorna arrangeras också öppna föreläsningar för allmänheten…

Ola Björgell utsedd till Årets Eventskåning 2012 >

Nyheten uppdaterades 2013-01-18 12:56

Regionöverläkare Ola Björgell tilldelas utmärkelsen Årets Eventskåning efter sina insatser till flera stora medicinska kongresser. Sammantaget lockar dessa events flera tusen personer till Skåne varje år. En av de största är kongressen Framtidens Specialistläkare som nu arrangeras i Malmö vartannat år. – Jag ser utnämningen till Årets Eventskåning…

Storaffär i hamn – succéstart på året >

Nyheten uppdaterades 2012-02-02 9:32

Karolinska Institutet Innovations AB inleder året med att landa en av sina största affärer under 15 års verksamhet.Bakom affärsuppgörelsen med ett internationellt läkemedelsföretag står en tvärvetenskaplig forskargrupp med bas på Karolinska Universitetssjukhuset, Danderyds Sjukhus och Karolinska Institutet.De har utvecklat en metod och ett verktyg för att med stor precision gradera och upptäcka sjukdomstillstånd i levern, […]

Prisas för riskforskning på unga >

Nyheten uppdaterades 2011-10-27 10:22

Magnus Dencker, docent och överläkare på Diagnostiskt centrum för bild- och funktionsmedicin vid Lunds universitet, har tilldelats ”pris till yngre forskare i Region Skåne” för sin forskning om riskfaktorer hos unga som kan leda till att hjärt- och kärlsjukdomar senare i livet.