Nyheter om förvaltningsrätten

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar förvaltningsrätten:

Sexåring får rätt till hjälp >

Nyheten uppdaterades 2013-08-31 9:10

En sexårig flicka nekades personlig assistans av kommunen. Men efter överklagande till högre instans får flickan den önskade hjälpen. Förvaltningsrätten i Växjö, som bifallit överklagandet, överlämnar nu åt Emmaboda kommun att beräkna omfattningen av den personliga assistansen där även andra hjälpbehov…

Medicinering avgjordes i rätten >

Nyheten uppdaterades 2013-07-31 13:50

För tionde gången i år har ett beslut om barns medicinering avgjorts i förvaltningsrätten.

Sture Bergwall blir kvar på Säter >

Nyheten uppdaterades 2013-07-31 13:41

Sture Bergwall är frikänd från samtliga åtta mord som han erkänt och dömts för under åren som Thomas Quick. Men han tvingas trots det att sitta kvar på Säters sjukhus. – Det har absolut ingen påverkan på vården. Den är samma oavsett frikännande, säger Ulf Cristofferson,…

Sista Quickåtalet nedlagt >

Nyheten uppdaterades 2013-07-31 10:30

Åtalet mot Sture Bergwall för mord på Charles Zelmanovits läggs ned. Därmed är han i praktiken friad från de åtta mord han dömts för. Den 15-årige Charles Zelmanovits försvann efter en skolfest i november…

”Måste få bestämma över sin egen kropp” >

Nyheten uppdaterades 2013-07-31 6:11

– Det får finnas gränser för vad man ska behöva acceptera. Man måste få bestämma över sin egen kropp. Som ordförande för patientföreningen Mag- och tarmförbundet är Birgitta Rehnby mycket nöjd med en färsk dom från Högsta förvaltningsdomstolen. I den slås fast att en enskild person ska kunna vägra att genomföra en operation eller rehabilitering […]

Bergwall snart frikänd – men inte fri >

Nyheten uppdaterades 2013-07-30 18:09

Snart frikänd, men inte fri. På onsdagen läggs troligen det sista åtalet mot Sture Bergwall ner. Efter en friande dom inleder advokaten arbetet med att få ut den tidigare dömde mördaren från Säter – där han fortfarande…

Säter får hård kritik för vård av Bergwall >

Nyheten uppdaterades 2013-07-30 14:26

Publicerad i dag 15:17 <img id="ctl00_ctl00_MainContent_TwoThirdColumn_MainArticleContentRegion_ctl01_ImageContainerCtr_ImageViewerControl_ImageViewer"…

Läkaren vill behålla Bergwall på rättspsyk >

Nyheten uppdaterades 2013-07-24 22:04

Sture Bergwall, tidigare Thomas Quick, har hittills friats för sju av de åtta mord han dömts för. Beslutet att lägga ned åtalet även när det gäller det åttonde mordet förväntas komma i slutet på juli. I morgon sammanträder förvaltningsrätten i Falun för att fatta beslut om Bergwall ska vara kvar i Säters vård eller inte. […]

Försäkringskassan presterar och levererar återigen fullständigt rättsosäkra beslut >

Nyheten uppdaterades 2013-07-20 20:08

Irma Larsson, 89 år, är utsatt för Försäkringskassans godtycke och skönsmässiga bedömningar som icke alls har stöd i lagstiftning som krävs för att grundlag via regeringsformen 1 kap § 9 skall vara uppfylld. EU-rätten är en EU-rättslig juridisk rättighet som fråntages Irma Larsson genom ett medicinskt yttrande av en anställd på FK(som…

Har rätt att ha högre hyra >

Nyheten uppdaterades 2013-07-02 14:11

Förvaltningsrätten ger en Klippanbo rätt till ytterligare 1400 kronor i ekonomiskt bistånd.Klippanbon beviljades ekonomiskt bistånd av socialnämnden för uppehälle, hyra och mediciner i mars – men inte fullt ut för hyreskostnaden och inte för andra utgifter som anförts.Socialnämnden anser att Klippanbons hyra på 2 200 kronor är för hög och utgår från en egen norm […]