Nyheter om forskare

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar forskare:

Nya Pro Futura-forskare installeras >

Nyheten uppdaterades 2012-01-20 14:37

Måndag den 23 januari hålls ceremonin för de nya forskare som valts ut till det nationella spetsforskningsprogrammet Pro Futua Scientia. Riksbankens Jubileumsfond (RJ) och SCAS (Swedish Collegium for Advanced Study) utsåg i oktober 2011 fyra nya Pro Futura-forskare, som under fem år får möjlighet att utvecklas som forskare med optimala betingelser för det vetenskapliga arbetet. […]

Uppsalaforskare leder EU-satsning inom regenerativ medicin >

Nyheten uppdaterades 2012-01-10 7:10

Behandling av sjukdomstillstånd som orsakats av skadad eller förlorad vävnad utgör en stor utmaning. Donatorerna är få. Forskare vid Uppsala universitet leder från och med årsskiftet ett internationellt projekt där ledande forskargrupper tillsammans med företag ska utveckla metoder för att med hjälp av stamceller, tillväxtfaktorer och funktionella material få kroppen att läka sig själv. Efterfrågan […]

Forskare och företag möts för att diskutera diabetes >

Nyheten uppdaterades 2012-01-03 8:03

Den 10 januari träffas företag och forskare inom diabetesområdet på Uppsala universitet för att utbyta kunskap i skräddarsydda diskussionsgrupper. Företagen har satt agendan genom att i förväg skicka in frågor som de önskar få belysta i samtal med forskare. Konceptet kallas AIMday® och har tidigare testats med stor framgång inom andra vetenskapsområden. Diabetes är en […]

Djurskydd stoppar viktig forskning >

Nyheten uppdaterades 2011-11-27 2:05

Den medicinska forskningen har stora svårigheter på grund av hårdare djurskyddslagar, varnar två forskare och Reumatikerförbundets ordförande. Det ”förhindrar och fördröjer utveckling av ny och bättre behandling”. (TT)

L-dopa ger snabbare återhämtning efter stroke >

Nyheten uppdaterades 2011-11-24 11:08

Forskare vid Lunds universitet har upptäckt att parkinsonmedicinen L-dopa kan förstärka hjärnans förmåga att läka sig själv efter en stroke. Resultaten publiceras i senaste numret av AHA Stroke.

Parkinsonmedicin ger snabbare återhämtning vid stroke >

Nyheten uppdaterades 2011-11-22 12:26

Forskare vid laboratoriet för experimentell hjärnforskning vid Lunds universitet har upptäckt att parkinsonmedicinen L-DOPA kan förstärka hjärnans förmåga att självläka efter en stroke.

73 miljoner kronor från Vetenskapsrådet >

Nyheten uppdaterades 2011-11-03 15:20

Vetenskapsrådet har i dag beslutat att ge drygt 73 miljoner kronor i stöd till 27 nya forskningsprojekt inom naturvetenskap och teknik vid Umeå universitet. Vetenskapsrådet ger genom sin stora årliga utlysning stöd till forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapsområden. I år fanns även möjlighet att söka bidrag ur tre särskilda inriktningar, bland annat […]

Ny metod för säkrare dosering av blodförtunnande medicin >

Nyheten uppdaterades 2011-11-02 9:56

Äldre med förmaksflimmer behandlas ofta med blodförtunnande mediciner. Problemet är att läkemedlen är svåra att dosera vilket gör att patienterna måste ta prover regelbundet. Forskare vid Sahlgrenska akademin och Chalmers har tagit fram en ny metod som ger säkrare riskbedömning.

Fyra forskare utsedda till Pro Futura-programmet >

Nyheten uppdaterades 2011-10-24 10:44

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) och SCAS (Swedish Collegium for Advanced Study) fortsätter att bygga ut sitt unika och internationellt lovprisade karriärprogram för särskilt framstående forskare inom humaniora och samhällsvetenskap, Pro Futura. Nu utses ytterligare fyra forskare. De får möjlighet att under fem år utvecklas som forskare med optimala betingelser för det vetenskapliga arbetet. Toppforskare i SCAS […]

Priser för forskning om hjärta och signalsystem >

Nyheten uppdaterades 2011-10-21 8:42

Under Olof Rudbeckdagen idag belönas två forskare vid Uppsala universitet. Olof Rudbeckpriset delas ut till hjärtforskaren Lars Wallentin och Eric K. Fernströms pris till yngre särskilt lovande forskare går till Anders Tengholm för hans forskning om orsakerna till diabetes. Olof Rudbeckdagen är ett årligen återkommande evenemang som anordnas för att främja och sprida kännedom om […]