Nyheter om folkhälsorisken

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar folkhälsorisken:

Salmonella hos får undantas från bekämpning >

Nyheten uppdaterades 2012-06-08 9:15

Närmare en femtedel av svenska fårbesättningar bär på en särskild typ av salmonella. Detta visar en ny studie från Statens veterinärmedicinska anstalt. Denna specifika typ av salmonella ingår i gruppen Salmonella diarizonae. Trots att smittan är vanlig bland får finns bara ett enda fall rapporterat på människa i Sverige. På grund av den låga folkhälsorisken […]