Nyheter om fastighetsförvaltare

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar fastighetsförvaltare:

Markprover ska tas på Hedvigsborgsgården >

Nyheten uppdaterades 2013-09-06 17:41

Nu ska också markprover tas på Hedvigsborgsgården och fler väggar ska rivas i jakt på vad som kan ha orsakat barnens problem. Förhoppningen är att flytten till Götagården ska göra att barnen tillfrisknar. Annars…

SÖS slår upp portarna till sitt nya patienthotell >

Nyheten uppdaterades 2013-09-05 10:41

Torsdag 5 september inviger Södersjukhuset sitt nya patienthotell, Hotell Årstaviken. Där kommer patienter att bo som inte behöver en sängplats inne på själva sjukhuset men som behöver kunna ta sig dit på ett enkelt sätt, till exempel för behandlingar och undersökningar. För att en patient ska erbjudas plats på hotellet behöver personen vilja och kunna […]