Nyheter om fallolyckor

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar fallolyckor:

Snabbare bentillväxt ska underlätta läkning vid svåra benbrott >

Nyheten uppdaterades 2013-08-28 13:22

Forskare i Uppsala utvecklar aktiva substanser som stimulerar skelettet att återbildasefter svåra skador i samband med exempelvis bil- och fallolyckor. Redan om treår räknar man med att nya behandlingsmetoder kan användas kliniskt isjukvården. Forskningen presenteras vid ett symposium den 30 augusti på UKK underårets ortopedivecka, den andra av tre medicinska…

Fler fallolyckor i Hörnefors >

Nyheten uppdaterades 2013-06-19 9:12

Antalet fallolyckor vid Hörnefors särskilda boenden har ökat från 91 till 112. En uppföljning av den medicinska säkerheten vid Hörnefors kommundels särskilda boende 2012 visar […]

Nyansera bilden av äldrevården >

Nyheten uppdaterades 2013-01-18 10:50

Det har varit många tråkiga bilder av äldreomsorgen de senaste åren. Men media visar inte hela bilden. Tvärtom visar de senaste uppgifterna från Svenskt kvalitetsindex (SKI) att nöjdheten med äldreboende aldrig har varit så hög. Detta är mycket intressanta uppgifter! Så här skriver SKI om år 2012:…

Region Skåne utreder omfattning och kostnader för fallolyckor >

Nyheten uppdaterades 2013-01-18 8:41

Bland skadehändelserna utgör fallolyckor den största andelen och är även den typ som är bland dem som ökar snabbast. Det står också klart att äldre patienter dominerar skadestatistiken för fallolyckor. De flesta olyckorna sker i det egna boendet och kan ofta relateras till samverkande orsaker kopplade till medicinering, försämrad syn och/eller…