Nyheter om Datainspektionen

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar Datainspektionen:

Läkare oroas av att fler spärrar sina journaler >

Nyheten uppdaterades 2013-08-26 5:05

Hälso- och sjukvårdspersonal som läser journaler de inte har rätt till är ett återkommande problem inom vården. I förra veckan avskedades en sjuksköterska i Halland sedan hon varit inne i journaler utan att det varit motiverat. På Karolinska universitetssjukhuset uppskattar Gunnar Öhlén, chefsläkare vid avdelningen för kvalitet och patientsäkerhet, att sjukhuset…

Nya regler möjliggör unik forskning >

Nyheten uppdaterades 2012-02-28 10:53

Regeringen aviserar i dag nya regler som gör att det unika forskningsprojektet Life Gene kan fortsätta. Projektet, som leds av Karolinska Institutet, är Sveriges största medicinska forskningsprojekt och blir unikt i världen. Det har dock stoppats av Datainspektionen. Regeländringarna presenteras i dag av utbildningsminister Jan Björklund (FP).

Ytterligare registerstudier av Pandemrix planeras under 2012 >

Nyheten uppdaterades 2011-12-21 18:56

Läkemedelsverket kommer under 2012 att genomföra en fördjupad registerstudie för att följa upp viktiga säkerhetsaspekter kring vaccinet Pandemrix. Läkemedelsverket har genomfört en rad uppföljande aktiviteter sedan vaccinet började användas i Sverige i oktober 2009, och hittills har tre större studier genomförts och redovisats, utöver sammanställningar av de biverkningar som rapporterats in från sjukvården och konsumenter: […]

Kalldusch mot KI:s jätteprojekt >

Nyheten uppdaterades 2011-12-20 9:38

Alla ansvariga på forskarsidan är eniga om att Datainspektionens tuffa dom är djupt oroväckande och kräver snabbt agerande av regeringen. Efter en inspektion i juni i år beslutade alltså Datainspektionen att all insamling och behandling av personuppgifter inom projektet Lifegene ska upphöra. Verksamheten som pågått i cirka ett års tid bryter mot Pul, Personuppgiftslagen, och […]

Inte tillåtet sms:a om tandläkartid >

Nyheten uppdaterades 2011-04-08 10:24

Det är inte tillåtet för vården att skicka sms-påminnelser om läkar- och tandläkartider till patienter. Det strider mot Socialstyrelsens regler eftersom de innehåller patientuppgifter, säger Anders Printz vid Socialstyrelsen till Dagens Medicin. Men eftersom sms-påminnelser är ett bra verktyg ser Socialstyrelsen över situationen tillsammans med Datainspektionen för att få till en förändring. Många mottagningar skickar […]