Nyheter om cytostatika

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar cytostatika:

Kateterbehandling med cytostatika ökar överlevnaden vid levercancer >

Nyheten uppdaterades 2013-09-05 8:55

Många patienter med svåroperabla levertumörer kan idag behandlas medembolisering. Det innebär att tumören behandlas lokalt med cytostatika eller en radioaktiv substans via en kateter. Framstegen diskuteras den 6 september under röntgenveckan i Uppsala, som har diagnostik och behandling av cancer som huvudtema. – Embolisering, eller kateterbehandling…

Positivt utlåtande från EMAs vetenskapliga råd: Ny beredning av Herceptin ­möjliggör enklare behandling av bröstcancer >

Nyheten uppdaterades 2013-06-29 8:04

Det vetenskapliga rådet inom europeiska läkemedelsmyndigheten är positiv till att en ny beredning av Herceptin som ges subkutant, en injektion under huden, godkänns för behandling av kvinnor med HER2-positiv bröstcancer. De stora fördelarna med subkutant Herceptin är att behandlingen är enklare och spar tid för både patienter och vårdpersonal. Det är det vetenskapliga…

Ny antikropp visar övertygande data för behandling av den vanligaste formen av leukemi >

Nyheten uppdaterades 2013-06-15 11:15

Patienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL) som fick tillägg med en målinriktad behandling, med en ny monoklonal antikropp obinutuzumab (GA101) till ett välkänt cytostatikum, klorambucil, levde signifikant längre utan att sjukdomen försämrades, jämfört med patienter som behandlades enbart med klorambucil. Det visar resultat från fas III-studien CLL11 som presenteras idag som en av…

Ny medicin visar lovande effekt mot lungcancer >

Nyheten uppdaterades 2012-06-04 5:51

Patienter med viss typ av lungcancer som behandlas med läkemedlet afatinib kan leva nästan dubbelt så länge utan att sjukdomen fortskrider, jämfört med patienter som får standardbehandling med cytostatika. Det visar resultaten från en ny studie som presenterades vid den stora cancer­kongressen ASCO, som pågår i USA. Patienterna som fick afatinib och bär på de […]

Ny behandling mot spridd malignt melanom godkänd i EU >

Nyheten uppdaterades 2012-02-22 14:21

 Nu har tabletten mot den aggressiva hudcancerformen, malignt melanom, godkänts av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA. Läkemedlet visar signifikant bättre överlevnad hos patienter där sjukdomen hunnit sprida sig och som bär på genmutationen BRAF V600.  Det är den första och enda skräddarsydda behandlingen mot spridd malignt melanom. Roche räknar med att läkemedlet kommer att finnas tillgängligt […]

Fler cancerdrabbade kvinnor kan få barn med bättre nedfrysningsmetod >

Nyheten uppdaterades 2011-10-20 13:00

Yngre kvinnor som drabbas av cancer riskerar att bli sterila av cytostatika och strålning. Tack vare en ny äggbank och nya fertilitetsbevarande behandlingsmetoder kan reproduktionscentrum vid Akademiska sjukhuset erbjuda fler kvinnor hjälp att få barn. – Med titthålskirurgi kan vi ta ut en del av eller hela ena äggstocken som fryses ned i små bitar […]