Nyheter om chmp

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar chmp:

Månadsrapport från CHMP (juli 2013) >

Nyheten uppdaterades 2013-08-22 12:00

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommitté (CHMP – Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i juli 2013.

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA rekommenderar ändringar i användningen av metoklopramid >

Nyheten uppdaterades 2013-08-05 8:34

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommitté (CHMP – Committee for Medicinal Products for Human Use) rekommenderar ändringar av användningen av läkemedel som innehåller metoklopramid. Ändringarna inkluderar sänkt dos, kortare behandlingstid och färre godkända behandlingsområden. Detta för att minska risken för potentiellt allvarliga neurologiska biverkningar.

CHMP bekräftar sitt tidigare omdöme angående marknadsgodkännande i Europa för Pfizers tofacitinib >

Nyheten uppdaterades 2013-07-26 16:14

Pfizer avser att samarbeta med den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA för att lämna in en ny ansökan om marknadsgodkännande (MAA). Pfizer Inc. (NYSE: PFE) meddelade sent igår att den vetenskapliga kommittén, CHMP, vid den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har bekräftat sitt omdöme från den 25 april 2013 att inte rekommendera godkännande av tofacitinib citrate för…

EMA rekommenderar avregistrering av orala ketokonazolläkemedel >

Nyheten uppdaterades 2013-07-26 12:44

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommitté (CHMP – Committee for Medicinal Products for Human Use) rekommenderar att alla marknadsföringstillstånd för orala ketokonazol läkemedel bör avregistreras inom hela EU. CHMP drar slutsatsen att risken för leverskador överstiger nyttan vid behandling av svampinfektioner.

Månadsrapport från CHMP (juni 2013) >

Nyheten uppdaterades 2013-07-19 13:40

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommitté (CHMP – Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i juni 2013.

Månadsrapport från CHMP (maj 2013) >

Nyheten uppdaterades 2013-06-20 13:20

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA:s) vetenskapliga kommitté (CHMP – Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i maj 2013.

Pfizer får negativt omdöme angående marknadsgodkännande i Europa för behandling av RA med tofacitinib >

Nyheten uppdaterades 2013-04-26 17:06

Kommittén för medicinska produkter för användning i människa (CHMP) vid den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har gett ett negativt omdöme rörande tofacitinib citrate för behandling av vuxna patienter med moderat till allvarlig aktiv reumatoid artrit (RA). CHMP anser att tofacitinib citrate för närvarande inte uppvisar en gynnsam nytta/risk-profil och rekommenderar…

Månadsrapport från CHMP (januari 2013) >

Nyheten uppdaterades 2013-01-31 9:41

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommitté (CHMP, Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i januari 2013.

Pradaxa – tydligare information till patienter och förskrivare för att minska blödningsrisken >

Nyheten uppdaterades 2012-05-29 9:27

Tydligare vägledning bör ges till läkare och patienter för att minska blödningsrisken som är förknippad med antikoagulantiabehandling. Det konstaterar EMAs (European Medicines Agency) vetenskapliga kommitté, CHMP, efter en utredning och föreslår därför att produktinformationen uppdateras.

Positivt utlåtande från CHMP gällande Pfizers läkemedel axitinib för behandling av avancerad njurcancer >

Nyheten uppdaterades 2012-05-28 11:05

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s rådgivande kommitté (CHMP) har givit ett positivt utlåtande för Pfizers läkemedel Inlyta (axitinib) för indikationen behandling av vuxna patienter med avancerad njurcancer (RCC), efter svikt på tidigare behandling med sunitinib eller cytokin. Det positiva utlåtandet från CHMP kommer nu att bedömas av EU-kommissionen…