Nyheter om cfo

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar cfo:

Sectra: Rättelse av publicerat pressmeddelande avseende ändring av antalet utestående aktier under augusti månad >

Nyheten uppdaterades 2013-08-30 15:03

Idag den 30 augusti klockan 08:30 publicerade Sectra AB (publ) ett pressmeddelande avseende ändring av antal utestående aktier i augusti. Tyvärr innehöll den svenska versionen av det publicerade pressmeddelandet felaktiga uppgifter avseende antalet utestående A-aktier. Det rätta antalet A-aktier vid augusti månads utgång ska vara 2 620 692 stycken. Linköping…

Förändring av antalet utestående aktier i Sectra under augusti månad >

Nyheten uppdaterades 2013-08-30 8:25

Antalet aktier i Sectra AB uppgår den 30 augusti 2013 till 37 094 978, varav 5 241 384 är A-aktier och 34 474 286 är B-aktier. Det innebär en minskning av antalet utestående aktier under augusti månad med 37 094 978 aktier, varav 2 620 692 är inlösenaktier av serie A och 34 474 286 är inlösenaktier av serie B. Förändringen…