Nyheter om cancervården

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar cancervården:

Förslag om koncentration av viss cancervård >

Nyheten uppdaterades 2013-09-11 11:53

Delar av vården för ovanliga cancersjukdomar bör koncentreras till färre sjukhus än idag. Det stärker förutsättningarna att höja kompetensen för till exempel avancerad kirurgi och annan specialiserad behandling och ger patienter med ovanlig och svårbehandlad cancer mer jämlik tillgång till god och säker vård. …

Frun dog – nu satsar Kamprad på vården >

Nyheten uppdaterades 2013-08-23 19:10

LJUNGBY. I tre år har överläkare Jonas Richthoff ansökt om pengar hos landstinget för en apparatur som kan rädda cancerpatienter. Men fått nej. Till slut skrev han till Ingvar Kamprad. Som snabbt bestämde sig för att skänka pengarna. – Det känns fantastiskt och glädjande…

Bättre cancervård, var god dröj? Vem tar ansvar för att patienten får vänta? >

Nyheten uppdaterades 2013-07-02 15:42

Dagens Medicin och Nätverket mot cancer arrangerade ett seminarium tisdagen den 2 juli, med diskussion om vad som brister i organisationen av den svenska cancervården – och vilka åtgärder som måste till för att lösa situationen?

JK: Chefens kritik olämplig >

Nyheten uppdaterades 2013-06-28 17:14

En divisionschef på Skånes universitetssjukhus får bakläxa av Justitiekanslern (JK) för sin kritik mot anställda som öppet visade missnöje med nedskärningar i cancervården och oro för sämre vårdkvalitet, skriver Dagens Medicin. Efter att tolv anställda vädrat sina åsikter i en debattartikel i Sydsvenskan kallade chefen till två personalmöten, som av personalen uppfattades som hotfulla.

Många kontaktsjuksköterskor saknas >

Nyheten uppdaterades 2013-05-02 11:44

Omkring 200 så kallade kontaktsjuksköterskor saknas på Sveriges sex cancercentrum för att den svenska cancervården ska kunna leva upp till Socialstyrelsens föreslagna riktlinjer, visar en rundringning som Dagens Medicin har gjort.

Orättvis cancervård kostar tusentals liv >

Nyheten uppdaterades 2012-02-11 8:08

Fler dör i cancer i områden med låg medelinkomst. Dessutom ser behandlingarna annorlunda ut om patienten är rik och välutbildad. ”Det är inte vad vi kallar för ett välfärdssamhälle”, säger Roger Henriksson, chef för nystartade Regionalt cancercentrum. Enligt Socialstyrelsen skulle livet […]

Forskare och företag utbyter kunskap om cancer >

Nyheten uppdaterades 2011-06-13 8:10

Den 14 juni arrangeras AIMDay cancer vid Rudbecklaboratoriet vid Uppsala universitet. Syftet med dagen är att föra samman företag och forskare inom cancerområdet. Frågor som till exempel den medicinska bildens betydelse för cancervården och sociala medier som kunskapsspridare kommer att diskuteras. Journalister är välkomna att ta del av programmet.