Nyheter om blodtryckssänkande

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar blodtryckssänkande:

Hade en hjärntumör – ordinerades motion >

Nyheten uppdaterades 2013-09-08 16:00

Eje Helgebring, 74, sökte vård för högt blodtryck och ordinerades motion. Men trots att han bara blev sjukare och sjukare hittade läkare inte att det var något fel. Först när han sökte vård på annat håll visade det sig att Eje hade en hjärntumör. – Den här läkaren har tagit…

Mejlstorm mot apoteksreformen >

Nyheten uppdaterades 2013-06-14 21:05

Brist på läkemedel, dålig service och okunnig personal. Svenskarna rasar mot apoteksreformen – åtminstone i Göran Hägglunds mejlkorg. Tidningen Farmacifacket har granskat över hundra inkomna mejl sedan apoteken avreglerades 2009. Inte ett enda är positivt till reformen. Sedan riksdagen beslutade om att avreglera apoteken 2009 har socialminister…

Hon skickades hem från BB med propp >

Nyheten uppdaterades 2013-05-20 6:57

Kommentar från länssjukhuset RyhovChefsläkare Axel Ros om… … missen på BB: ”Det är svårt att i efterhand veta exakt vilken bedömning personalen gjorde.…

Blodtrycksmedicin kan vara farlig >

Nyheten uppdaterades 2012-02-20 20:00

Blodtrycksmedicinen Rasilez som funnits i Sverige sedan 2008 kan vara farlig om den används samtidigt som vissa andra läkemedel. Patienter riskerar att drabbas av allvarliga biverkningar som akut njursvikt, stroke och kraftiga blodtrycksfall. Nu måste tillverkaren av läkemedlet tydligare varna för riskerna. Det är patienter med diabetes eller försämrad njurfunktion som använder andra blodtryckssänkande mediciner […]

Högt blodtryck i Sörmland >

Nyheten uppdaterades 2011-08-23 14:19

Sörmlänningarna ligger i topp när det gäller konsumtion av blodtryckssänkande medicin.