Nyheter om biogenidec

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar biogenidec:

Biogen Idec redovisar resultaten från studien EMPOWER vid ALS >

Nyheten uppdaterades 2013-01-07 11:28

– Studien EMPOWER visar ingen effekt på primära eller viktiga sekundära effektmått – Resultaten från EMPOWER, en klinisk fas 3‐studie där man undersökt dexpramipexol hos personer med amyotrofisk lateral skleros (ALS) uppfyller inte de primära effektmåtten som var att bromsa utvecklingen av symtom och överlevnad hos personer med ALS. Studien…

Genetiska test ökar trygghet och säkerhet >

Nyheten uppdaterades 2012-06-06 23:29

För att identifiera de patienter som inte riskerar att få den dödliga biverkan PML, valde företaget Biogenidec att utveckla ett diagnostiskt test för sitt MS-läkemedel. Andra företag följer efter och trenden är tydlig – individualiserad medicin är på stark frammarsch.

Positiva resultat för ny tablettbehandling vid multipel skleros >

Nyheten uppdaterades 2011-11-03 8:20

BG-12 (dimethyl fumarate) är en ny tablettbehandling som prövas för behandling av patienter med skovvis förlöpande multipel skleros (MS). Resultaten från en ny fas III-studie med BG-12 visar på mycket positiva resultat och bekräftar tidigare presenterade studieresultat för läkemedelskandidaten. –Det är mycket glädjande att vi i vår andra stora kliniska studie av BG-12 fått bekräftelse […]