Nyheter om benvävnad

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar benvävnad:

Snabbare bentillväxt ska underlätta läkning vid svåra benbrott >

Nyheten uppdaterades 2013-08-28 13:22

Forskare i Uppsala utvecklar aktiva substanser som stimulerar skelettet att återbildasefter svåra skador i samband med exempelvis bil- och fallolyckor. Redan om treår räknar man med att nya behandlingsmetoder kan användas kliniskt isjukvården. Forskningen presenteras vid ett symposium den 30 augusti på UKK underårets ortopedivecka, den andra av tre medicinska…