Nyheter om behandling

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar behandling:

Sluta inte att ta medicinen >

Nyheten uppdaterades 2012-01-23 14:22

Det är risk för allvarliga följder när patienter på eget bevåg slutar att ta sina kolesterolsänkande mediciner, varnar hjärtspecialisterna Björn Dahlöf, Lars Rydén och Lars Weinehall. Ett förhöjt kolesterolvärde hör till de allvarligaste riskfaktorerna för hjärtinfarkt och hjärtkärlsjukdom. Det är lika allvarligt som ett obehandlat för högt blodtryck. Alla som har hög risk för sjukdom […]

Läkare inte längre styrda av blodprov vid behandling av sköldkörtelsjukdom – Storbritannien ett föregångsland >

Nyheten uppdaterades 2012-01-16 23:08

Den brittiska läkaren Gordon Bruce Skinner har inte gjort fel då han behandlat patienter med hypotyreossymtom med sköldkörtelhormon, trots att de inte haft avvikande blodprover, eller då han gett patienter naturligt sköldkörtelhormon (NDT) istället för syntetiskt tyroxin (Levaxin). Det fastslår brittiska General Medical Council, GMC (motsvarande Socialstyrelsen) som ger dr Skinner rätt att fortsätta behandla […]

Nordisk studie bekräftar tidigare känt samband mellan SSRI-behandling och ökad risk för högt blodtryck i lungorna hos det nyfödda barnet >

Nyheten uppdaterades 2012-01-13 9:19

En ny nordisk studie omfattande 11 000 barn bekräftar tidigare studieresultat att behandling av kvinnor med depression med SSRI-läkemedel i senare delen av graviditeten kan leda till ökad risk att föda barn som drabbas av högt blodtryck i lungornas blodkärl. Det är tidigare känt att antidepressiva SSRI-läkemedel under sena delen av graviditeten i sällsynta fall […]

Skral forskning om adhd-behandling >

Nyheten uppdaterades 2012-01-11 8:02

Metoder finns för diagnos och behandling av adhd och autism, men det är skralare med forskning om hur de fungerar. Det visar en granskning från Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU).

Nypublicerat inom känsligt område – Potensproblem >

Nyheten uppdaterades 2011-12-27 16:04

På medicininstruktioner.se har vi nu publicerat ytterligare en instruktionsfilm – den vänder sig till män som fått Bondil (alprostadil) förskrivet för att avhjälpa sviktande potens. Studier har visat att ungefär hälften av svenska män mellan 40 och 70 år lider av någon form av potensproblem. Många får tillfälliga problem, men en hel del har problem […]

Beslut från Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA: Blodförtunnande läkemedlet Xarelto godkänt både för förebyggande av stroke vid förmaksflimmer och behandling av djupa ventromboser >

Nyheten uppdaterades 2011-12-22 13:52

Stockholm den 20 december 2011 – Nu har den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA godkänt två nya indikationer för Xarelto (rivaroxaban); förebyggande behandling av stroke hos personer som lider av förmaksflimmer, och behandling av djupa ventromboser (DVT). Xarelto är därmed den enda tablettbehandling med tre godkända indikationer i EU inom området venösa och arteriella blodproppar. Varje år […]

EMAs vetenskapliga råd: Positivt utlåtande för nytt läkemedel mot hudcancer >

Nyheten uppdaterades 2011-12-20 8:56

 Europeiska myndigheten för läkemedel är positiv till att tabletten Zelboraf godkänns för behandling av patienter med spridd hudcancer, malignt melanom, som har en särskild genmutation.  Det är det vetenskapliga rådet (CHMP) inom EUs läkemedelsmyndighet som kommit med ett positivt utlåtande om användning av Zelboraf för behandling för patienter med spridd hudcancer, malignt melanom, med en […]

Dyrt strokeläkemedel blir lönsamt >

Nyheten uppdaterades 2011-12-08 15:12

Minst ett fall av stroke om dagen i Sverige skulle kunna förebyggas med ett nytt blodförtunnande läkemedel, dabigatran. Den slutsatsen dras i en hälsoekonomisk rapport från Linköpings universitet. Dabigatran, som säljs under namnet Pradaxa, godkändes i augusti 2011 av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA som förebyggande medel mot stroke vid förmaksflimmer. Det är effektivare men också […]

P-pillret Qlaira får subvention vid riklig menstruation >

Nyheten uppdaterades 2011-12-05 12:44

Stockholm den 5 december 2011 – Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat att p-pillret Qlaira från och med den 22 november i år ska ingå i högkostnads-skyddet. Subventionen omfattar antikonception hos kvinnor med riklig menstruation, där kombinerade p-piller inte ger tillräcklig blödningsreduktion, och där hormonspiral inte är ett lämpligt alternativ. – Det är positivt att […]

Systembiologi för pricksäker behandling >

Nyheten uppdaterades 2011-12-01 18:15

Matematiska modeller kan hjälpa läkarna att välja rätt behandling för varje enskild patient. Under en tre dagar lång workshop vid Linköpings universitet belyses det nya forskningsfältet systembiologi och dess betydelse för personspecifik behandling. Problemet är i själva verket ett av de största i sjukvården idag. Den medicinering eller kirurgi som fungerar på en person ger […]