Nyheter om barnhälsovårdsöverläkaren

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar barnhälsovårdsöverläkaren:

Markprover ska tas på Hedvigsborgsgården >

Nyheten uppdaterades 2013-09-06 17:41

Nu ska också markprover tas på Hedvigsborgsgården och fler väggar ska rivas i jakt på vad som kan ha orsakat barnens problem. Förhoppningen är att flytten till Götagården ska göra att barnen tillfrisknar. Annars…