Nyheter om assisterad befruktning

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar assisterad befruktning:

Akademiska först i landet med ny embryoövervakning >

Nyheten uppdaterades 2012-01-23 13:27

 Reproduktionscentrum vid Akademiska sjukhuset är först i Sverige med att införa  embryoskop, en ny teknik för övervakning som kombinerar inkubator, kamera och mikroskop.  Sedan i höstas har tekniken använts på ett trettiotal patienter inför IVF-behandling med så kallad mikroinjektion, ICSI, och på sikt är målet att fler patienter ska omfattas. – Den nya tekniken ger oss […]

Svenska Läkaresällskapets Etikdelegation: en ny utredning om assisterad befruktning behövs >

Nyheten uppdaterades 2011-11-29 14:40

Vad frågan gäller Assisterad befruktning i varierande former är idag en väletablerad verksamhet såväl i Sverige som internationellt. Cirka 5 procent av alla barn i världen beräknas idag ha tillkommit med hjälp av assisterad befruktning i olika former. Gränserna för vad som uppfattas som etiskt acceptabelt i samband med assisterad befruktning har förändrats över tid […]

Dyrare få assisterad befruktning för lesbiska >

Nyheten uppdaterades 2011-08-07 14:16

Det kan bli dyrt för lesbiska par som vill ha assisterad befruktning, dyrare än för heterosexuella par. Västerbotten är ett län med stora skillnader. RFSL vill se enhetliga regler för alla kvinnor men det är inte aktuellt, enligt Sveriges kommuner och landsting. Villkoren och kostnaderna för att ett par ska få assisterad befruktning varierar mellan […]