Nyheter om arbets

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar arbets:

Glasbruksgrannar ska hälsokollas >

Nyheten uppdaterades 2013-08-28 9:04

Är det farligt att bo nära glasbruk? Vad händer om man plockar svamp eller äter grönsaker? Närmare 35?000 personer som bott nära Nybros eller Emma­bodas glasbruk de senaste 40 åren studeras just nu av forskare på arbets- och ­miljömedicin vid Lin­köpings universitet.– Själva ämnena från…

Debatt: Bättre arbetsmiljö ger effektivare vård >

Nyheten uppdaterades 2013-08-08 9:01

God psykosocial arbetsmiljö är en förutsättning för god och säker sjukvård. Nedskärningar och ohanterliga prestationskrav ökar däremot risken för skador på patienter och personal och försämrar effektiviteten, skriver bland andra Marianne Törner, professor och forskare vid Arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet.

Arbetsplatsen kan ha gett cancer – utreds >

Nyheten uppdaterades 2013-06-05 11:48

Sju av elva amulanssjukvårdare som jobbat i tio år på ambulansstationen i Hörby har drabbats av cancer. Nu ska saken utredas av en överläkare på Arbets- och miljömedicin i Lund. – Vi måste utesluta att det handlar om en slump, säger Jörn Nielsen, överläkare…

Nu vill överläkare granska cancerfallen >

Nyheten uppdaterades 2013-06-05 8:05

En överläkare på arbets- och miljömedicin i Lund ska utreda fallen med de cancerdrabbade ambulanssjukvårdarna i Skåne. Det första steget i utredningen är att granska de drabbades journaler. – Efter det får vi se hur vi ska gå vidare, säger överläkaren, Jörn Nielsen, till Skånska Dagbladet. Sju av elva ambulanssjukvårdare som arbetade minst tio år i […]

Vibrationer från nattliga godståg negativt för hälsan >

Nyheten uppdaterades 2013-02-11 9:35

Ökad godstrafik på europeiska järnvägsnät riskerar att påverka sömnen och hälsan för de som bor i närheten av spåren. En studie vid Arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska akademin, där försökspersoner exponerades för samma vibrations- och bullernivåer som från godstrafiken nattetid, drar slutsatsen att nivåer för vibrationer och buller från godstågen bör regleras för att undvika…

Flera har problem med luftvägarna >

Nyheten uppdaterades 2013-01-24 7:44

Flera kommunanställda har fått problem med luftväg­arna.Nu utreder kommunen om det kan ha något med inomhusklimatet i Rådhus­et att göra. – Vad vi känner till är det fyra medarbetare…

Bisfenol A ökar risken för cancer hos foster >

Nyheten uppdaterades 2012-06-07 7:05

Brie, getost och andra dessertostar är det enda som vegetarianen Minna Berglund aktivt har undvikit i snart nio månader. Den hormonstörande kemikalien bisfenol A, som vuxna framför allt får i sig via konservburkar, har hon däremot knappt hört talas om. –Konserver har jag aldrig ens tänkt på att de skulle kunna vara en risk, säger […]

Agentia Free Agent Network etablerar nytt affärsområde inom Medicin och Vård. >

Nyheten uppdaterades 2012-05-07 14:34

En fri agent är en enmansföretagande konsult som brinner för sitt kompetensområde. Det handlar om inre drivkrafter, passion och glädje. – ”Yvonne Malmström Grimme” blir Affärsområdeschef inom Medicin och Vård för att fokusera våra insatser inom detta spännande område” inleder Jakob A Wester, grundare Agentia Free Agent Network AB. Yvonne Malmström…

Fyra av tio skiftarbetande sköterskor nära att somna vid ratten >

Nyheten uppdaterades 2012-03-27 15:41

43 procent av en grupp anställda på en sjukhusavdelning påverkades så negativt att sitt skiftarbete att de varje vecka hade problem att hålla sig vakna när de körde bil. – Det är en väldigt alarmerande siffra, säger psykologen Pierre Mood på arbets- och miljömedicinska kliniken på USÖ.

Pilotstudie: Fyra av tio skiftarbetande sköterskor nära att somna vid bilkörning >

Nyheten uppdaterades 2012-03-27 14:52

43 procent av en grupp anställda på en sjukhusavdelning påverkades så negativt att sitt skiftarbete att de varje vecka hade problem att hålla sig vakna när de körde bil. – Det är en väldigt alarmerande siffra, säger psykologen Pierre Mood på arbets- och miljömedicinska kliniken på USÖ.