Nyheter om apotekskunden

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar apotekskunden:

Säger att fabriken har tillverkningsproblem >

Nyheten uppdaterades 2013-08-20 6:09

Praxis i branschen är att apotekskunden inte ska behöva vänta i mer än 24 timmar – om inte beaktansvärda skäl föreligger. Vad som är beaktansvärda skäl kan diskuteras. Ett kan vara att ett apotek går i väntans tider på en försenad leverans. Trogne…