Nyheter om apodos

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar apodos:

Datastrul sinkar dosmedicin >

Nyheten uppdaterades 2012-06-16 11:08

GÖTEBORG. Tusentals personer har på grund av krångel med ett nytt datasystem inte fått sina färdigpackade medicinpåsar, så kallade apodos.

Problem med Apodos vid sjukhusinläggning >

Nyheten uppdaterades 2012-01-16 11:45

Apodos fungerar bäst när medicineringen är stabil och patienten är hemma. Men när patienten läggs in och skrivs ut från sjukhus kan allvarliga fel uppstå. Det visar en ny studie.

Ny studie uppmärksammar läkemedelsfel i ApoDos >

Nyheten uppdaterades 2012-01-16 9:01

När patienter med ApoDos, förmärkta läkemedel i påsar, läggs in och skrivs ut från sjukhus kan fel uppstå som i värsta fall kan ge biverkningar. Det framgår av en studie vid Akademiska sjukhuset. – ApoDos fungerar oftast bra när medicineringen är stabil och patienterna är i hemmet. Det vi sett är problem vid sjukhusinläggningar och […]