Nyheter om 2013omfång

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar 2013omfång:

Ny bok om psykiatrisk tvångsvård, med kliniska riktlinjer för vård och behandling >

Nyheten uppdaterades 2013-09-06 10:17

Psykiatrisk tvångsvård är så gott som ständigt under utredning, granskad av myndigheter och media. Det är viktigt att den psykiatriska tvångsvården sker både på ett rättssäkert och humant sätt; det handlar om allvarligt psykiskt stördas vård- och omsorgsbehov. Samtidigt som tvångsvård kan rädda liv handlar det om makt- och myndighetsutövning, som i en del fall…

Motiverande samtal som hjälp vid våld i nära relationer >

Nyheten uppdaterades 2013-08-21 13:34

Motiverande samtal (MI) är en väletablerad och effektiv metod när man vill stödja människor att förändra sina liv och rekommenderas av Socialstyrelsen. Samtalsmetoden används inom hela livsstilsområdet, bland annat vid alkohol- och drogproblem, spelmissbruk och ohälsosamma matvanor.  Psykologen Liria Ortiz har nu utvecklat MI för att passa i arbete med människor som utsätts…