Nyheter om 2007-2011

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar 2007-2011:

Cannabis vanligast i Västerbotten >

Nyheten uppdaterades 2013-01-18 15:18

Genom att undersöka provresultaten för ringa narkotikabrott som polisen i Västerbotten skickat till Rättsmedicinalverket för analys mellan åren 2007-2011 framgår det vilket narkotikaklassat preparat som förekommit mest. […]