Nyheter om 0768-400 279robert

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar 0768-400 279robert:

Nacka Seniorcenter Sofiero integrerar Medication and care support system med befintligt trygghetslarmsystem >

Nyheten uppdaterades 2013-09-11 16:12

Som ett led i det fokuserade utvecklingsarbetet har Seniorcenter Sofiero inom Nacka Kommun implementerat Medication and care support system (MCSS) från Appva och integrerat det med det befintliga IT-baserade trygghetslarmsystemet från Viser. MCSS är ett realtidsbaserat it-system som stödjer alla de insatser som verksamheten dagligen utför såsom medicindelning, viktkontroller,…