Nyheter om 018-611

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar 018-611:

Allt fler 90-åringar återfår rörlighet efter lårbensbrott >

Nyheten uppdaterades 2013-08-28 13:08

En vård mer anpassad efter äldres behov och framsteg inom protesområdet gör att allt fler bensköra äldre, som brutit lårbenshalsen, snabbt kan komma på benen och återfå rörlighet. Ortogeriatrik är bärande tema för årets ortopedivecka 26-30 augusti, den andra av tre medicinska veckor som går av stapeln i Uppsala. Under veckorna arrangeras också öppna…

Allt fler äldre lär sig gå efter amputation >

Nyheten uppdaterades 2013-08-27 9:10

Tack vare de senaste årens utveckling av smidigare och tekniskt mer avancerade proteser kan allt fler äldre amputerade lära sig gå. Gåskolan på Akademiska sjukhuset spelar en viktig roll för rehabiliteringen. Under ortopedveckan i Uppsala (28 augusti) hålls ettsymposium till minne av initiativtagaren Tor Hierton. Bärande tema för veckanär ortogeriatrik. –…

Strömstötar på frammarsch i behandling av bukspottkörtelcancer >

Nyheten uppdaterades 2013-08-19 7:51

Det går att operera tumörer i eller runt bukspottskörteln och levernsom ofta är otillgängliga och tidigare bedömts icke operabla. För ett par årsedan införde Akademiska sjukhuset som första center i norra Europa en nybehandling med elektriska strömstötar, IRE. Hittills har ett tjugotal patientermed bukspottkörtelcancer behandlats. Framstegen diskuteras…

Första gången gillt för tre medicinska veckor i Uppsala >

Nyheten uppdaterades 2013-08-14 10:04

Måndag 19 augusti går startskottet för tre medicinska veckor på Uppsala Konsert- och Kongress (UKK). Det är första gången läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal inom kirurgi, ortopedi och röntgen arrangerar sina specialistmöten på samma ort veckorna efter varandra. – Att vi kraftsamlar på detta sätt kommer ge många effekter, inte bara för Uppsala som ett […]

Kraftig minskning av fallskador inom geriatriken på Akademiska >

Nyheten uppdaterades 2013-07-04 10:48

Över 70 000 personer i Sverige vårdas på sjukhus varje år på grund av fallskador och minst 18 000 av dem har en höftfraktur. Fallskador inträffar också under själva vårdtiden, särskilt vid diagnoser som stroke, demens och efter operation av benbrott. Men på Akademiska sjukhusets geriatriska ortopedavdelning går utveckling i motsatt riktning. Här har manlyckats […]

Tips på forskare vid Uppsala universitet sommaren 2013 >

Nyheten uppdaterades 2013-06-26 9:59

I listan nedan finns forskare från ämnen som ofta blir aktuella under sommaren. Observera att även forskarna på denna lista är lediga under delar av sommaren. Vissa finns tillgängliga även under sin ledighet medan andra inte gör det. Prova gärna att skicka ett mail om du inte får kontakt via telefon. Aktivism:Hedvig Ekerwald, professor i […]

Peter Holm blir ny chef för kvinno- barndivisionen på Akademiska >

Nyheten uppdaterades 2013-01-07 13:38

Den 21 januari tillträder Peter Holm som ny chef för kvinno- och barndivisionen. Han är i dag verksamhetschef för thoraxkirurgi och -anestesi inom medicin- och thoraxdivisionen och efterträder Margareta Öhrvall som blir ny chefsläkare på Akademiska sjukhuset. Peter Holm är 54 år och läkare med thoraxkirurgi som specialitet. Han kom till…

Akademiska först i landet med ny embryoövervakning >

Nyheten uppdaterades 2012-01-23 13:27

 Reproduktionscentrum vid Akademiska sjukhuset är först i Sverige med att införa  embryoskop, en ny teknik för övervakning som kombinerar inkubator, kamera och mikroskop.  Sedan i höstas har tekniken använts på ett trettiotal patienter inför IVF-behandling med så kallad mikroinjektion, ICSI, och på sikt är målet att fler patienter ska omfattas. – Den nya tekniken ger oss […]