Studenter kluvna till samvetsklausuler

Nyheten uppdaterades 2013-08-20 12:26

Många norska motsätter sig samvetsklausuler kring medicinska ingrepp, särskilt abort.

Källa: Dagens Medicin

Lämna gärna en kommentar