Stora möjligheter till jobb i sjukvården

Nyheten uppdaterades 2012-01-23 14:35

Hälso- och sjukvården behöver rekrytera över 80 000 personer fram till 2020. Bäst arbetsmarknad har undersköterskor, vissa specialistsjuksköterskor och specialistläkare. Det visar Sveriges Kommuner och Landstings nya rekryteringsprognos.

Vården är i ständig utveckling. Efterfrågan på sjukvård blir allt större i takt med att befolkningen blir äldre. Teknikutveckling, nya behandlingsmetoder och nya läkemedel leder samtidigt till att vården blir effektivare, allt fler blir friska eller kan leva längre med sjukdom. En effektivare vård påverkar också behovet av personal. Utvecklingen leder till både till helt nya välfärdsjobb, och till att arbetsuppgifter omfördelas mellan yrkesgrupper.

223 000 personer arbetar inom hälso- och sjukvården. 62 000 av dessa uppnår pensionsålder inom den närmaste tioårsperioden. Samtidigt ökar efterfrågan på vård när befolkningen blir äldre vilket leder till att antalet anställda behöver öka. Sammantaget innebär det ett rekryteringsbehov på 81 000 personer de närmaste åren.

I antal finns de största rekryteringsbehoven bland sjuksköterskor och undersköterskor – 24 000 vardera. 11 000 läkare beräknas behövas. Även om behoven i antal är stora tillgången på grundutbildade sjuksköterskor och läkare vara i balans med efterfrågan under perioden.

Däremot kan det bli stor konkurrens om undersköterskor, där behoven ökar både i vården och i äldreomsorgen. Vissa arbetsgivare kan också få svårt att rekrytera specialistsjuksköterskor inom vissa inriktningar som narkos, psykiatri, röntgen, operation, intensivvård och vård av äldre. När det gäller läkare kan det bli svårt rekrytera specialister inom allmänmedicin eller psykiatri.

För att möta kommande rekryteringsbehov inom hälso- och sjukvården behövs flera insatser:

• Det ökade intresset bland ungdomar för vård- och omsorgsutbildning måste fortsätta. Samtidigt måste vuxenutbildningen, som idag står för två tredjedelar av de nyutbildade undersköterskorna, fortsätta erbjuda många platser.
• Det behövs flera utbildningsplatser för specialistsjuksköterskor inom vissa inriktningar, samtidigt som utbildningarna på lärosäten bättre måste anpassas efter arbetsgivarnas behov.
• Läkare måste förmås välja de specialiteter där behoven är störst, till exempel allmänmedicin och psykiatri.

Källa: Mynewsdesk news release

Lämna gärna en kommentar