”Sådant går inte att försäkra sig mot”

Nyheten uppdaterades 2011-05-31 7:21

Vilken slags försäkring skulle Anna-Carin egentligen tagit för att få ersättning för sitt amputerade ben?
Vi frågar försäkringshandläggaren och får ett svar som stämmer till allvarlig eftertanke: ”Det finns nog ingen.”

Försäkringsbolaget Folksam svarade, via Anna-Carins fackliga tillhörighet i Metall, för reseförsäkringen vid den ödesdigra utlandsresan för tre år sedan.
Handläggaren av hennes fall, Peggy Olin på enheten för reseskador i Göteborg, säger att hon har svårt att kommentera ärendet. Hon betonar att det är bolagets förtroendeläkare som gör den medicinska bedömningen av invaliditetsgraden hos försäkringstagaren.
– Det är ju inte så att vi har lämnat personen i sticket, utan tvärtom har vi ersatt kostnader hon haft och betalat stora summor för sjukvårdstransport och annat, helt i enlighet med vad försäkringen täcker.

Ni hävdar ju att amputationen inte har direkt att göra med olyckan – men hur ska man då göra om man vill försäkra sig vid en utlandsresa mot incidenter och misstag av den här arten?
– Jag vet inte om det finns någon sådan försäkring. Detta är en risk som var och en måste ta ställning till när man far utomlands och kanske inte kan räkna med att få del av samma vård som hemma, säger Peggy Olin.
– Detta är ju något hon ska driva gentemot sjukhuset där hon vårdades, lyder hennes råd.
Olin tillägger att Anna-Carin Wennberg har full möjlighet att överklaga beslutet via bolagets kundombudsman. ARN, Allmänna reklamationsnämnden, hanterar privata försäkringstvister av den här arten.

Källa: Borås Tidning

Lämna gärna en kommentar