PSYKISKT SJUKA DÖR 20 ÅR TIDIGARE ÄN ANDRA I NORDEN

Nyheten uppdaterades 2011-11-16 22:32

En nordisk som kommer att publiceras i kommande nummer av British Journal of Psychiatry visar nu för första gången för i Norden. Det är helt oacceptabelt menar läkare och politiker.

Medan medellivslängden ökar för de flesta nordbor och är i genomsnitt 77 år för män så män med psykisk sjukdom i genomsnitt 20 år innan. Psykiskt sjuka kvinnor dör 15 år innan övriga kvinnor i Norden.

Detta framgår av ett gemensamt forskningprojekt där forskare från Sverige, Danmark och Finland har undersökt bland psykiatriska . är ännu inte officiell men antagen av British Journal of Psychiatry, skriver danska tidningen Kristeligt-dagblad.

”Psykiskt sjuka har en överdödlighet för stort sett alla sjukdomskategorier. Psykiatriska patienter som lider av hjärtsjukdomar och andra fysiska har två till tre gånger så hög risk att dö än andra med samma sjukdomar, säger en av forskarna, professor Marete Nordentoft, till Kristeligt-dagblad i Danmark. Hon menar att orsaken är att de inte får korrekt behandling.

Dessutom är det en överfrekvens av självmord bland patienter med bipolär, depression och schizofreni.

Man efterlyser en bredare handlingsplan för de psykiskt sjuka. Hade det gällt en annan befolkningsgrupp hade politikerna stått på varandra för att komma med förslag. Att de psykiskt sjuka inte får någon medicinsk behandling är inget nytt fenomen, de får inte ens en medicinsk undersökning.

har länge hävdat att ända upp till 80 procent av alla psykiskt sjuka har somatiska problem som antingen bidrar till eller orsakar de psykiska besvären.

Men detta är egentligen ingen nyhet. Vi har skrivit om överdödligheten inom förut. Här är en sammanfattning av massakern:

• Forskare i Australien har undersökt livslängden för psykiskt sjuka. Personer som får psykiatrins tunga droger, främst antipsykotika, dör 16-25 år tidigare än genomsnittsbefolkningen. Undersökningen publicerades i The Lancet i början av 2011 som i ledaren starkt kritiserar psykiatrins urgamla behandlingsmetoder.

• Vuxna med psykiska sjukdomar inom den offentliga psykiatrin dör 25 år tidigare än övriga befolkningen visade en rapport som fick stor uppmärksamhet i media i USA år 2007. I genomsnitt dör en patient som vårdas inom psykiatrin vid 51 års ålder. 60 procent av cirka 10 miljoner människor med psykisk störning i USA får vård inom den offentliga psykiatrin. Den privata psykiatrin hade ej undersökts.
– Vi går i fel riktning och måste ändra kurs, säger dr Joseph Parks, chefen för den psykiatriska avdelningen inom Missouris Department of Mental Health och huvudförfattare till rapporten, till USA TODAY.

Sverige:

• En tidigare studie gjord av Socialstyrelsen visar på fyra gånger så hög dödlighet, i vissa fall åtta gånger så hög.

• En preliminär undersökning som KMR utförde i Sverige under 1990-talet visar att dödligheten ökat 1800 procent sedan 1978 fram till 1998 vilket är en oerhörd ökning.

• En annan, officiell studie, från Socialstyrelsen bekräftar överdödligheten. Forskaren, Gunilla Ringbäck Weitoft vid Socialstyrelsens epidemiologiska centrum, gjorde en kartläggning som presenterades 1998. Studien omfattade 30 000 personer som vårdats inom psykiatrin. Drygt hälften av dem dog under en tioårsperiod – en dödlighet som är fyra gånger högre än för resten av befolkningen. Enligt undersökningen löper patienter inom psykiatrin 30 procent högre risk att dö i sjukdomar som skulle kunna förebyggas med korrekt medicinsk behandling.

• KMR avslöjade redan i slutet av 1980 talet att eutanasi förekom på svenska mentalsjukhus under andra världskriget. Överdödligheten var kraftig. Patienterna svältes ihjäl med extremt dålig kost eller ingen alls. Dödsfallen skylldes på tbc – samtidigt som dödsfallen pga. tbc sjönk på vanliga sjukhus..

• En internationellt mycket uppmärksammad undersökning som utförts av forskare i Sverige visar också att det är en markant överdödlighet bland schizofrena. Av 5800 schizofrena patienter avled 1200 under undersökningsperioden 1976-1995, dvs. 20 procent. Undersökningen som publicerades i tidskriften British Medical Journal är även relevant för flera länder i Europa, säger den svenske forskningsledaren vid Karolinska Institutet. Schizofreni är ingen dödlig sjukdom.

• En tio års uppföljning av 138 patienter från Ryhovs sjukhus i Jönköping som presenterades i början på 1990-talet visade på skrämmande effekter av psykiatrins ”behandling”. Av patienterna hade en femtedel avlidit: av dem hade en tredjedel begått självmord, mer än en tredjedel var missbrukare och nästan lika många förekom i kriminalregistret, ofta för grova våldsbrott. Studien gjordes av Hälsohögskolan och Ryhov tillsammans.

• Tusentals patienter dör varje år av felbehandling eller dålig planering i vården. I Stockholm dör upp till 600 personer varje år. De flesta dödsfallen sker inom psykiatrin, enligt SLSO, Stockholms läns sjukvårdsområde (juni 2006).

• En undersökning hos Socialstyrelsen visar att dödligheten ökar kraftigt efter en elchocksbehandling i Sverige – så kraftigt att den är statistiskt säkerställd. Den relativa dödligheten låg 34 procent högre hos dem som fått flest elchocker i landet, jämfört med de som fått minst. Undersökningen har ej offentliggjorts utan tystats ner. KMR har dock en kopia.

• En lång artikelserie i USA TODAY i december 1995 om elchocker visade att i genomsnitt en person av 200 dör efter elchocksbehandling. Amerikanska psykiatriförbundet (APA) hade uppgivit ett dödsfall på 10 000 vid elchocksbehandling. Det är vad patienterna får reda på och skriver under på när de skall få ECT.

• Varannan person som begår självmord i Stockholm har varit i kontakt med psykiatrin innan. Upp till 86% av alla som begått självmord och anmälts enligt lex Maria hade fått psykofarmaka innan.

• Psykiatriprofessor Sten Levander skriver i Läkartidningen nr 25-2004 s. 2208:

”I Malmö har överdödligheten bland de schizofrena patienterna åttadubbats under de senaste 50 åren.”

Han vill dock inte se sammanhanget, att det var då psykdrogerna infördes i vården. Ända sedan början av 1950-talet då psykofarmaka infördes inom den psykiatriska vården har dödssiffrorna stigit – närmast accelererat.

Sammanfattningsvis så skulle dessa förhållanden vara fullständigt otänkbara inom varje annat område inom medicinen. Psykiska sjukdomar är i sig inte dödliga sjukdomar. Med den nya nordiska undersökningen och all uppmärksamhet på psykiatrin den senaste tiden kanske politikerna äntligen får upp ögonen för vad psykiatrin egentligen sysslar med. Om inte annat kan de titta på KMR:s DVD ”Dödens industri”.
http://www.kmr.nu/dvd.htm

Källa: Mynewsdesk news release

Lämna gärna en kommentar