Proteststorm mot Läkemedelsverket: Sköldkörtelpatienter nekas medicinen som gör dem friska

Nyheten uppdaterades 2012-01-17 22:56

Läkemedelsverket fick under oktober månad ta emot över 1500 brev och mejl med nära 1000 unika namnunderskrifter. Detta som en protest mot att svenskar drabbade av sjukdomen hypotyreos inte får tillgång till det läkemedel de är i behov av.
Här finns barn som vädjar för sina mammor, makar som vädjar för sina respektive, även en före detta man skickar in brev! Det är skrämmande att behandlingen av hypotyreos var bättre för 40 år sedan än vad den är idag, säger Ewa Berthagen, ordförande i Hypo2-föreningen som tillsammans med Sköldkörtelföreningen drivit brevkampanjen.

Trots att åtskilliga patienter vittnar om att läkemedel med naturliga sköldkörtelhormoner, NDT (naturally desiccated thyroid, också kallat thyreoideaextrakt/svinsköldkörtelextrakt), hjälpt dem att bli symtomfria från sin hypotyreos – något som mångårigt bruk av det idag enda godkända läkemedlet mot hypotyreos, Levaxin, inte lyckats med – förblir NDT ett licenspreparat.

Det kräver mycket pappersarbete för läkaren att ansöka om NDT på licens, ett arbete som dessutom behöver göras om en gång per år – trots att sjukdomen är kronisk – och många läkare väljer att avstå detta merarbete.

Läkemedelsverket i Sverige är dessutom restriktiv i sina godkännanden. Vissa europeiska länder saknar licensförfarande, och andra har licenskrav, men godkänner i princip alla ansökningar. Licensansökningarna ökar generellt, vilket har föranlett Socialdepartementet att begära en utredning av Läkemedelsverket om vad man kan göra åt detta. Licensärenden är i dagsläget Läkemedelsverkets mest resurskrävande uppgift.

Patienter tvingas åka utomlands för vård
Avslagen leder till att många hypotyreospatienter, som fått möjligheten att prova NDT och då upplevt enorma hälsofördelar, tvingas åka utomlands för att få tag på sin medicin.
– Det blir dyrt för den drabbade med resor, läkarbesök och fullpris på läkemedel, och det är otroligt stressande att leva så här. För vad händer om läkaren i utlandet plötsligt slutar ta emot patienter, eller om man köpt läkemedlet utan recept och blir tagen i tullen. Osäkerheten tär mycket på en redan sjuk människa, säger Ewa Berthagen.

Problematiken negligeras av svenska läkare
Att inte alla uppnår symtomlindring med Levaxin är något som dagens ledande endokrinologer (läkare specialiserade på hormonsjukdomar) är väl medvetna om, men inte agerar på. Det var på 80-talet som man beslutade att det syntetiska Levaxin skulle bli det allena rådande läkemedlet vid hypotyreos, och samtliga hypotyreospatienter i Sverige tvingades övergå från NDT till Levaxin.

I boken ” Behandling av vuxna med thyreoideahormon” utgiven av Nycomed 1994 (ISBN 91-630-2585-X) och författad av endokrinologerna Ernst Nyström, Ove Törring och Stig Valdemarsson med flera skriver man:

”Vissa patienter som övergått från thyreoideaextrakt (till exempel Thyranon®) till syntetiskt thyroxin upplever att de – oberoende av dosering – tidigare mådde bättre eller får biverkningar med den nya medicinen. Dessa patienter kan efter hänvisning till specialist fortfarande få thyreoideaextrakt på licens.”

I nyare versioner av boken har detta stycke tagits bort, och en självklar möjlighet för patienter att få prova NDT, om de inte blir av med sina symtom på Levaxin, ges aldrig inom den landstingsfinansierade vården.
– Det är sorgligt att patienter år ut och år in får höra att deras symtom inte beror på deras hypotyreos som enligt läkaren och blodprovet är välbehandlad, utan att de troligtvis är deprimerade, rör på sig för lite, att det är krämpor som hör till åldern eller är psykosomatiska, när det sedan visar sig att det är NDT som de hela tiden varit i behov av. Mycket lidande kan sparas här, och även ekonomiskt finns mycket att vinna i minskade antal sjukvårdsbesök, onödiga läkemedel och sjukskrivningar, säger Ewa Berthagen.

Kontaktuppgifter Hypo2-föreningen:
Ordförande Ewa Berthagen: 0735-320052, ewa@theway.nu eller hypo2info@gmail.com

VIDARE INFORMATION
Breven som patienter undertecknat och skickat till Läkemedelsverket. Sex stycken utformade av Hypo2-föreningen:

Sköldkörtelföreningens brev:
Bort med licenskravet för naturligt sköldkörtelhormon!

Gunnels ”NDT-dagbok”, där hon efter 20 år på Levaxin beskriver övergången till NDT och hur hennes liv och hälsotillstånd dramatiskt förbättrats:
Till dagboken

Den brittiska läkaren Gordon Bruce Skinner har inte gjort fel då han behandlat patienter med hypotyreossymtom med sköldkörtelhormon, trots att de inte haft avvikande blodprover, eller då han gett patienter naturligt sköldkörtelhormon (NDT) istället för syntetiskt tyroxin (Levaxin). Det fastslår brittiska General Medical Council, GMC (motsvarande Socialstyrelsen) som ger dr Skinner rätt att fortsätta behandla på sitt vis.
Till pressmeddelandet

Och här på hemmaplan har distriktsläkare Helena Rooth Svensson nyligen kommit ut med boken ”Det trötta folket – sköldkörtelns och mitokondriernas betydelse för vår hälsa, ett evolutionsmedicinskt perspektiv”, där hon skriver om:
 ”Att vara frisk på pappret och ha bra värden vid läkarkontroll är ingen garanti för att det inte finns störningar i kroppen. Nya kunskaper visar att symtom som kan relateras till sköldkörtel- och mitokondriedysfunktion trots normala blodvärden i dag kan behandlas med gamla kända mediciner.”
Läs mer

Vad säger forskningen?
Hypo2- och Sköldkörtelföreningen har av Läkemedelsverket begärt särskild specificerad uppgift om den evidens (exempelvis studier) som Läkemedelsverket anser styrker att behandling med levotyroxin ger bästa symtomlindring och omsättning på cellnivå för patienter med hypotyreos. Läkemedelsverket har svarat att någon sådan uppgift inte finns. Två problem med de fåtal jämförande studier man gjort på Levaxin och NDT är att:

  • Man tittar på vilket preparat som ger jämnast blodvärden, när det istället är patienten symtom man borde ha fokus på.
  • Patienter som redan mår bra på Levaxin ingår i studierna. Dessa har uppenbarligen ingen nytta av det spektra av sköldkörtelhormoner som finns i NDT, utan verkar klara sig bra på det enda hormon (T4) som finns i Levaxin. Dessa patienter kan bli överstimulerade av NDT och bör, av förklarliga skäl, inte ingå i jämförande studier. Istället borde man inrikta sig på patienter som inte uppnår symtomlindring av Levaxin, då skulle utfallet av studierna bli ett helt annat.
Källa: Mynewsdesk news release

En kommentar

  1. Annika Matalamäki skriver:

    Min 22-åriga dotter har under 5 års tid mått jätte dåligt. Magen krånglar, hon tappar håret, är blek, trött, sömnsvårigheter, yrsel, mm mm mm mm mm.
    Hon har just fått besked från sin doktor att hon inte kommer att få NDT och är alldeles förtvivlad. Hon trodde att hon äntligen skulle få ett normalt liv och kunna komma ut på arbetsmaknaden. Men NEJ hennes värden var inte tillräckligt felaktiga!! Hon fick som 17-åring gå med dåliga värden i ett helt år utan att doktorn gjorde något och jag som mamma fick inte reda på att värdena var dåliga. Sedan dess har hennes liv varit ett helvete. Levaxin hjälper inte helt enkelt!! Vad kan hon göra???
    Mvh mamma till Lina född -91

Lämna gärna en kommentar