PIP-implantat bör opereras ut i förebyggande syfte

Nyheten uppdaterades 2013-06-04 13:06

Bröstimplantat tillverkade av Poly Implant Prothèse (PIP) har sämre mekanisk hållbarhet och innehåller i en del fall ett vävnadsirriterande ämne i väsentligt högre grad än andra silikonbröstimplantat. Läkemedelsverket och Socialstyrelsen rekommenderar därför kliniker som opererat in PIP-implantat att informera kvinnorna om riskerna samt att operera ut PIP-implantat i förebyggande syfte…

Källa: Läkemedelsverket

Lämna gärna en kommentar