Narkolepsioffren är en ny neurosedynskandal

Nyheten uppdaterades 2012-03-24 12:04

När läkemedelsindustrin vill göra ännu större vinster har de hittat på den oslagbara metoden att skrämma upp politiker och myndigheter så att de på lösa antaganden kan få igenom massvaccinering i förebyggande syfte.
Så skedde i samband med både fågelinfluensan och svininfluensan. Den senare har orsakat ohyggligt, livslångt lidande hos de mer än dryga 150 barn som drabbats av narkolepsi.
Det kan även ett mörkertal även av andra följdsjukdomar. Har mött personer som blivit allergiska och fått svårare reumatism efter vaccineringen.
Medierna, med tv och radio i spetsen, sväljer oftast propagandan med hull och hår. Utan minsta kritisk granskning läser man ofta upp eller trycker läkemedelsbolagens välformulerade och förledande pressmeddelanden.
Om något ska utredas så är det hur Läkemedelsverket, Smittskyddsinstitutet och Socialstyrelsen kunde godkänna influensavaccinet på dispens utan att det prövas kliniskt?
Hur kunde folkhälsominister Maria Larsson och statsepidemiolog Annika Linde på så lösa medicinska grunder så oreserverat propagera för massvaccinering. En belysning av hur det hela gick till kan kanske förhindra liknande ödesdigra misstag i framtiden. Utan en offentlig utredning är risken stor att de drabbade och deras familjer göms undan i glömskan. Även medias roll bör granskas.
I utredningen får självfallet inte ingå korrupta myndighetspersoner, anslagsberoende professorer eller representanter för läkemedelsindustrin. Det fanns faktiskt några journalister som höll huvudet kallt när pandemihysterin grasserade som värst. Främst var det Inger Atterstam på Svenska Dagbladet. Hon varnade i flera artiklar mot massvaccineringen. I
Inger Atterstam skulle om hon accepterar bli en bra ordförande i utredningen av denna neurosedynskandal som narkolepsioffren på goda grunder kan sägas utgöra.

Källa: Barometern Oskarshamns-Tidningen

Lämna gärna en kommentar