Matordning gynnar folkhälsan

Nyheten uppdaterades 2012-01-03 7:49

är numera ett Hälsofrämjande Landsting och det ska vi leva upp till.

För Landstinget Kronoberg är arbetet för att förbättra folkhälsan av största . Kan vi förebygga sjukdomar besparas många människor onödigt lidande samtidigt som resurserna går till att bota dem som drabbas av sjuklighet. Därför prioriteras folkhälsoarbetet högt i landstingets verksamhet.
Vid sidan av det genetiska arvet är det den egna livsstilen som har störst påverkan på hälsan.
Livsstil och kan man påverka själv och har ett eget ansvar för.
Många diagnoser har samband med vad och hur man äter. Framförallt är fet mat och högt sockerintag hälsopåverkande.
Skolbarn behöver god och näringsriktig mat för att orka med skolarbetet och för att utvecklas på rätt sätt under de år de växer som mest. Äter ungdomarna skollunchen behöver de inte köpa godis för att klara av eftermiddagen.
Äldre drabbas alltför ofta av undernäring – inte därför att de inte har råd att äta men därför att måltidssituationen inte är tilltalande. De tappar aptiten därför att de inte trivs med att äta sin middag. Kanske behöver de hjälp, kanske är som levereras från något storkök inte smaklig, kanske vill de ha sällskap under måltiden. Maten måste ses som en del av omsorgen och med rätt åtgärder kan medicineringen i många fall begränsas.
Att tänka på för dem som planerar kosten på skolor och äldreboenden är att det alltid bör finnas minst två rätter att välja på, att maten ska lagas nära dem som ska äta, och att de som äter dagligen ska få vara med och påverka vilken mat som ska  – och vid vilken tidpunkt lunchen och middagen ska serveras. Med så relativt enkla åtgärder kan matkvaliteten höjas och därmed folkhälsan förbättras långsiktigt.
Med lokalt producerade råvaror som lagas till nära dem som ska äta maten förbättras kvaliteten och större hänsyn kan tas till att maten också blir näringsriktig.
Matordningen har stor betydelse för folkhälsoarbetet och det behövs effektiva metoder för att påverka levnadsvanor för ohälsosamma matvanor.
I dag är FaR – fysisk aktivitet på en etablerad verksamhet med goda resultat i vårt landsting.
Snart är det kanske dags att presentera MoR –  på recept.
Det är ett initiativ som Centerpartiet i Landstinget Kronoberg tagit – tänk att få bli pionjärer i en helt ny verksamhet – att starta upp ett pilotprojekt.
LENA KARLSSON, ANNELILL DAVIDSSON

Källa: Smålandsposten

Lämna gärna en kommentar