Mamman: En skam för svenska samhället

Nyheten uppdaterades 2011-11-30 15:55

– En skam för det svenska samhället, säger den döde 23-åringens mamma Eva Linnell Vassikalis om tingsrättens besked i dag.

Eva Linnell Vassikalis är den avlidne Emils Linnells mamma menar att sjuksköterskan har gjort fel på flera punkter och inte följt gällande riktlinjer.

– Ändå går han fri, säger hon.

Hon säger att man kan inte fälla någon om man, som tingsrätt gjort, resonerar att det måste ”i hög ” ha varit sannolikt att den sjuke skulle ha överlevt om ambulans skickats.

Hon tycker att domen skadar tilltron till det svenska samhället och säger att familjen ska överklaga.

Åklagaren Gunnar Fjaestad har däremot ännu inte tagit ställning till om han ska överklaga den friande domen. Men i en skriftlig kommentar säger han att om ambulans hade skickats, och om vården av Linnell börjat redan i ambulansen, så hade ”prognosen vänt” till Linnells fördel.

Hurtig, sjuksköterskans advokat, är nöjd. Under rättegången argumenterade han för just det som domen kommer fram till – att det inte är säkert fastställt att Linnell inte hade dött om ambulans hade skickats.

– Det var mitt starkaste kort, tycker jag själv, säger Hurtig.

Den 2-årig sjuksköterskan på SOS Alarm var misstänkt för grovt vållande till annans död för att han inte skickade ambulans, trots att den 23-åriga Emil Linnell upprepade gånger bad honom om det. Några timmar senare avled Emil Linnell till följd av en brusten mjälte.

Visserligen har sjuksköterskan, genom att inte skicka ambulans, gjort sig skyldig till ett ”otillåtet risktagande” enligt . Men för att fällas för det brott han åtalats för krävs att det ”i hög grad” ska ha varit sannolikt att mannen inte dött om ambulans skickats.

Det är enligt rätten ett ”högt beviskrav som gränsar till visshet”. I prövningen av målet kan inte tingsrätten hitta denna höga grad av sannolikhet. SOS Alarm-sjuksköterskan frias därmed och blir heller inte skadeståndsskyldig.

Sjuksköterskan, som under rättegången beskrev symptombilden som oklar och att Emil Linnell ur medicinsk synvinkel verkade ”förvånansvärt pigg”, hävdade med bestämdhet att han är oskyldig och bör frias.

Kammaråklagare Gunnar Fjaestad betonade under rättegången att Emil Linnell ringde och vädjade om ambulans 13 gånger.

Sjuksköterskan svarade att åklagaren skulle bli förvånad om han visste hur många som ringer till SOS Alarm och vädjar och hotar.

Under rättegången i Stockholms tingsrätt för två veckor sedan yrkade Fjaestad på åtta till tolv månaders fängelse.

Advokat Jan Freij, föräldrarnas juridiska biträde, tycker att tingsrätten dragit oriktiga slutsatser om sjuksköterskans agerande.

– Jag tycker att det är fel. Jag tycker att han borde ha fällts, säger Freij.

Han påpekar att Linnell ringde under 20 minuters tid och att en ambulans kunnat vara framme inom 5-6 minuter från första samtalet.

– Då hade Emil kunnat räddas, då vore sannolikheten stor att han hade överlevt.

Freij ska inom kort överlägga med föräldrarna men han tror att de går vidare till högre instans.

– Jag tror att det här kommer att överklagas.

SOS Alarm har gjort en lex Maria-anmälan men anser att det var sjuksköterskan som gjorde fel och inte följde . Mannen blev av med sitt jobb efter dödsfallet.

Företaget säger i ett pressmeddelande att det inte kommenterar domen innan den vunnit laga kraft.

Källa: SvD - Startsidan

Lämna gärna en kommentar