Lyrica kvarstår i högkostnadsskyddet med begränsningar

Nyheten uppdaterades 2011-12-22 17:08

Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket, TLV, har fattat beslut som innebär att läkemedlet Lyrica även fortsättningsvis ska ingå i högkostnadsskyddet på tre olika områden – epilepsi, generaliserat ångestsyndrom och nervsmärta.

På epilepsiområdet är läkemedlet godkänt som tilläggsbehandling och subventioneras utan begränsning. När det gäller nervsmärta (neuropatisk smärta) och generaliserat ångestsyndrom ska patienterna först ha behandlats med ett annat läkemedel. Därefter kan Lyrica ingå i högkostnadsskyddet.

– Vissa läkemedel fungerar för en del patienter, men för andra kan det vara nödvändigt att byta behandling för att få tillräcklig smärtlindring eller ångestdämpning. Då är det helt avgörande att det finns alternativa möjligheter, säger Johan Brun medicinsk direktör på Pfizer.

Han framhåller att beskedet från TLV gör att patienter nu kan känna sig trygga med att de kan få Lyrica inom ramen för högkostnadsskyddet om de inte får tillräcklig hjälp av de läkemedel som ska prövas i första hand. Det gäller till exempel patienter med neuropatisk smärta till följd av sjukdomar som cancer, diabetes, reumatism och MS.

– Det här är sjukdomstillstånd då det är viktigt att behandlingarna är effektiva inte bara för patientens symtom utan för att återställa arbetsförmåga och relationer och kunna ta vara på både yrkesliv och fritid, säger Johan Brun.

Han understryker att snabb diagnos och behandling som kontinuerligt utvärderas är helt avgörande för att människor ska slippa sjukskrivning och kunna återgå till yrkeslivet.

– Idag tar det ofta alldeles för lång tid innan de patienter som lider av smärta och psykisk ohälsa får en diagnos. Här måste alla goda krafter samverka för att förbättra situationen, säger Johan Brun, själv läkare med lång erfarenhet.

Enligt TLV ska Lyrica subventioneras enligt följande:

  • Vid epilepsi
  • Vid neuropatisk smärta endast till de patienter som inte nått behandlingsmålet med vare sig ett tricykliskt antidepressivt läkemedel eller gabapentin, eller då dessa inte är lämpliga av medicinska skäl
  • Vid generaliserat ångestsyndrom endast till de patienter som inte nått behandlingsmålet med antingen SSRI eller SNRI, eller då dessa inte är lämpliga av medicinska skäl

Beslutet börjar gälla från och med den 1 april 2012.

För ytterligare information, kontakta Pfizer:
Johan Brun, medicinsk direktör, Pfizer AB, tel: 0768-89 24 20
Annelie Barkelund, informationschef, Pfizer AB, tel: 0768-89 29 75

___________________________________________________________________

Om Pfizer
Vi på Pfizer vill skapa fler år till livet och mer liv till åren. Pfizer är världens ledande läkemedelsföretag och erbjuder vaccin samt läkemedel inom hjärta-kärl, centrala nervsystemets sjukdomar, smärta, urologi, infektion, inflammation, onkologi, endokrinologi, oftalmologi, rökavvänjning, respiration och reumatiska sjukdomar. Fokus för forskningsverksamheten ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ; Alzheimers sjukdom, diabetes, inflammation, immunologi, cancer och smärta är några exempel. I Sverige bedriver Pfizer klinisk forskning, produktion, marknadsföring och försäljning. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Wyeth är en del av Pfizer-koncernen. För ytterligare information, se www.pfizer.se och www.pfizer.com. Besök gärna vårt pressrum www.mynewsdesk.com/se/pressroom/pfizer

Källa: Mynewsdesk news release

Lämna gärna en kommentar