Lösningarna finns i metodutveckling – inte i organisationsförändring.

Nyheten uppdaterades 2012-01-10 14:56

Socialcheferna kommenterar missbruksutredningen, läs mer här..

Hittade en artikel i DAGENS SAMHÄLLE (ovan) som jag är beredd att hålla om i stora drag. I synnerhet slutorden som socialcheferna levererar är mycket viktiga att förstå;

jag citerar;

R1;För FSS är en bättre missbruksvård nödvändig: Vi måste nå fler tidigare. Vi måste utveckla behandlingsmetoderna för dem som har utvecklat ett beroende. Låt lägga energi på detta i stället för på en stor organisationsförändring som inte de problem som finns. Lotta Persson, ordförande, Föreningen Sveriges Socialchefer (FSS)
Leif Söderholm, ordförande, region Stockholm-Gotland, FSS R1;


Man kan nog säga att alla nuvarande till förbättringar av både vården – och situationen för missbrukare bygger på att flytta omkring insatser organisatoriskt eller nya försök olika mediciner/droger. Det kan inte leda till några långsiktiga förbättringar, tvärtom så kommer sannolikt dessa och åtgärder förvärra problematiken på sikt.

Det är inte svårt att förstå varför det satsas så lite på ett utveckla metoderna inom missbruksvården. 
De lever föreställningen att vi har skapat de bästa metoder som kan skapas genom det kognitiva, 1-steg osv. Men så är sannolikt inte fallet. En metod som skapar något nytt prövas just nu av Linköpings Universitet. Vetenskapen kommer förhoppningsvis att visa en bättre metod så att flertalet kan hjälpas istället för fåtalet som det ser ut idag.

Läs om något nyskapande här, som utvärderas av LIU – slutrapport 2012-01-31

Källa: Mynewsdesk news release

Lämna gärna en kommentar