Lika rätt till assisterad befruktning

Nyheten uppdaterades 2011-09-01 13:56

Genom rapporten ”Sverigebarometern 2011”, som Riksförbundet för sexuell
upplysning (RFSU) tagit fram, har Moderaterna i Västerbottens läns landsting
noterat att det förekommer en diskriminering mot de lesbiska par i
Västerbotten som vänder sig till vården för att få hjälp med assisterad
befruktning. I dag får lesbiska par själva betala cirka 12 000 kronor per
inseminationsförsök medan heterosexuella par får hjälp med tre försök till
vanlig patientavgift på 300 kronor fram till att kvinnan har fyllt 37 år.

Det huvudsakliga argumentet som uppges för denna diskriminering är att det hos
samkönade par inte finns medicinska skäl för barnlösheten. I den nya
rapporten ”Gör det bättre – en lägesrapport kring assisterad befruktning”,
framtagen av Riksförbundet för sexuellt likaberättigande (RFSL), påtalas
dock att det hos många heterosexuella par inte upptäcks något påvisbart
medicinskt hinder mot att bli biologisk förälder hos någondera parten i
förhållandet. Inget landsting har dock valt att sätta upp särskilda regler
för olikkönade par utan medicinska skäl för barnlöshet.

Grundmålsättningen för Moderaternas sjukvårdspolitik är att sjukvården ska
vara jämlik. Det ska finnas en god och solidariskt finansierad sjukvård för
alla. Vi anser att alla Sveriges invånare ska ha rätt till lika bra
sjukvård. Det ska inte spela någon roll vem man är, var man bor eller om man
har lite eller mycket pengar.

När vi nu ser hur Västerbottens läns landstings uppsatta regler för assisterad
insemination har en diskriminerande effekt för lesbiska par så vill vi ta
politiska steg för att förändra detta. Vi vill se förändringar i avgifter
och regelverk så att dessa inte diskriminerar samkönade par. Vi vill också
se en harmoniering av regelverken bland landstingen, i ett första steg i den
norra sjukvårdsregionen. Detta är viktiga steg för att nå Moderaternas
långsiktiga mål om en jämlik vård för alla.

Nicklas Sandström (M)

oppositionslandstingsråd

Andreas Löwenhöök (M)

ledamot i landstingsfullmäktige

Källa: Norran.se - Nyheter startsida

Lämna gärna en kommentar