Larm om antibiotikaresistens

Nyheten uppdaterades 2013-06-11 7:32

måste göra mer för att förhindra spridningen av antibiotikaresistenta , konstaterar Smittskyddsinstitutet (SMI) och (). Antibiotikaresistenta bakterier som MRSA och tarmbakterier med ESBL fortsätter att spridas och är ett ̶;allvarligt hot mot samhället i ” enligt SMI och SVA.

Källa: Helsingborgs Dagblad: Nyheter

Lämna gärna en kommentar