Landstingen bör sköta vården av missbrukare

Nyheten uppdaterades 2013-05-07 13:35

Regeringen fattade nyligen beslut om propositionen ”God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården”. Även om den till stor del är bra, uteblir viktiga reformer.

Framför allt beklagar jag och att det inte blir någon ändring i huvudmannaskapsfrågan. Att låta landstingen ta över…

Källa: Borås Tidning

Lämna gärna en kommentar