LÄKARE UTAN GRÄNSER KALLAR TILL TELEFONPRESSKONFERENS OM VERKSAMHETEN I SOMALIA

Nyheten uppdaterades 2013-08-14 8:24