Läkare inte längre styrda av blodprov vid behandling av sköldkörtelsjukdom – Storbritannien ett föregångsland

Nyheten uppdaterades 2012-01-16 23:08

Den brittiska läkaren Gordon Bruce Skinner har inte gjort fel då han behandlat patienter med hypotyreossymtom med sköldkörtelhormon, trots att de inte haft avvikande blodprover, eller då han gett patienter naturligt sköldkörtelhormon (NDT) istället för syntetiskt tyroxin (Levaxin). Det fastslår brittiska General Medical Council, GMC (motsvarande Socialstyrelsen) som ger dr Skinner rätt att fortsätta behandla på sitt vis.

Situationen i Storbritannien är identisk med den i Sverige, och i många andra länder i världen, där tusentals patienter far illa därför att de nekas den behandling de är i behov av. Den friande domen för dr Gordon Bruce Skinner är ett steg i rätt riktning, mot en framtid där patientens upplevda hälsa står i fokus – istället för att symtomen negligeras eller avfärdas som psykosomatiska.

Pressmeddelandet nedan är hämtat från Thyroid Patient Advocacy i UK och är fritt översatt av Hypo2-föreningen:

Räddning för hypotyreospatienter – läkare friad av GMC

När förhandlingen avslutades konstaterade ordföranden för General Medical Council (GMC):

 • ”Dr Skinner är nu fri att praktisera utan restriktioner inom Storbritannien.”

GMC bekräftade att hans diagnostik och behandlingsprotokoll för personer med symptom på hypotyreos är säkert, praktiskt och legitimt, och medgav att det finns giltiga alternativ till enbart levotyroxinbehandling och att enbart blodprover inte längre ska diktera hur läkarna diagnostiserar och behandlar denna sjukdom.

Tiotusentals sjuka med symptom på odiagnostiserad hypotyreos i Storbritannien kan till slut få en diagnos och effektiv behandling, tack vare 69-åriga Dr Gordon Bruce Skinner som praktiserar som privatläkare i Moseley, Birmingham. Efter en sju år lång kamp för att rentvå sitt namn, blev han friad av GMC på torsdagen den 17 november 2011.

Thyroid Patient Advocacy (TPA) (2700 medlemmar) talar på uppdrag av de hundratals av Dr Skinners patienter som vill tacka GMC:s expertgrupp för att de uttrycker sitt förtroende för Dr Skinner. Men även för expertgruppens kunskap, insikt och att de äntligen erkänner Dr Skinners föredömliga meriter att få sina patienter tillbaka till god hälsa.

Expertgruppen var trygg i att patientsäkerheten inte hade äventyrats och att han tvärtom hade visat en god medvetenhet om riskerna i sin förskrivning och alltid hade kommunicerat dessa till sina patienter. Expertgruppen var imponerad av den reflektion han hade visat och hans tydliga fördjupning i sin specialitet, och har noterat hans medvetenhet av och hänsyn inför synpunkter motsatta hans egna, inom detta fält. Expertgruppen var trygg i att Dr Skinner skulle fortsätta denna reflektion i sitt framtida kliniska arbete.

Vid denna utfrågning presenterades mer än 2000 vittnesmål för Dr Skinner, mest från tacksamma patienter, men också från allmänläkare, endokrinologer och andra professioner. Ordföranden blev rörd av detta och av stödet för Dr Skinner på åhörarläktaren, som var full de flesta dagar. Många av dessa patienter hade rest långa sträckor och bodde på hotell på egen bekostnad, för att visa sin tacksamhet till denna omtyckta läkare som återställt dem till full hälsa, vilket allmän sjukvård misslyckats med.

Expertgruppen beslutade därför att de villkor som tidigare ålagts Dr Skinners lämplighet att praktisera, genast återkallas, och han är nu är fri att praktisera utan restriktioner inom Storbritannien.

För mer information, vänligen kontakta Sheila Turner (ordförande), Thyroid Patient Advocacy, Squirrel Cottage, Ickornshaw, Cowling, Nr Keighley, BD22 0DH, North Yorkshire. Tele: 01535 636 014. Mobile: 07511942536 – sheilaturner@tpa-uk.org.ukwww.tpa-uk.org.uk

BAKGRUNDSINFORMATION

Under ett antal år har vi förfärats över misslyckandet att känna igen hypotyreossymptom, i och med den moderna teknik som står till den praktiserande läkarens förfogande. Redan 2003 konstaterade Dr Anthony Toft (tidigare ordförande för brittiska Thyroid Association) och Dr Geoffrey Beckett:

”Det är exceptionellt att över hundra år efter det att behandlingen av hypotyreos beskrevs för första gången och med dagens tillgång på förfinade diagnostiska tester, pågår debatten kring diagnos och handläggning fortfarande.” Toft A Beckett G, BMJ 2003 (8feb). 326:295-296

Expertgruppen granskade Dr Skinners fall efter att särskilda villkor för hans läkarmottagning satts under 2007. Anklagelserna mot honom hade samband med hans behandling av fyra patienter med sköldkörtelsjukdom och man sade att hans ”rigida inställning” hade utsatt patienterna för skaderisk. De huvudsakliga villkoren som sattes var:

 • Han fick bara ta emot nya patienter som remitterats av registrerade praktiserande läkare.

 • Med sex månaders intervall skulle han också till GMC lämna anonymiserade kopior av remisser, kopior av skickade brev till allmänläkare eller de läkare som remitterat till honom, samt kopior av brev till patienter och deras allmänläkare före varje inledande eller förändring av behandling där diagnos och en behandlingsplan föreslås.

I juli 2011 sammankallades en expertgrupp för att bedöma dr Skinners lämplighet att praktisera, men ajournerade arbetet i ytterligare tre månader på grund av svårigheterna med GMC:s expertvittne som visade sig vara partisk mot Dr Skinner. Det konstaterades också vid denna utfrågning att ingen av de handlingar som lagts fram till GMC, från allmänläkare, brev skickade till allmänläkare, loggböcker, eller kopior av förslag på diagnos och vårdplaner hade blivit utvärderade.   

Vid förhöret den 14 november 2011 förhörde expertgruppen sakkunnige Dr Thomas Akintewe angående hans granskning av Dr Skinners behandling av 662 nya patienter som remitterats till honom sedan dagen för den första förhandlingen. Hans rapport visade att Dr Skinner hade uppfyllt villkor 5, 6 och 7 på förteckningen (refererar till de villkor som den tidigare nämnden ålagt honom, övers anm). Dr Akintewe uppgav att det inte fanns några formella riktlinjer för att fastställa underfunktion av sköldkörteln i Storbritannien, men att det finns ett referensintervall för TSH-blodprov som praktiserande läkare förväntas följa innan behandling startar. Detta referensområde är större än det som används av Dr Skinner, som väljer att använda de bättre utforskade amerikanska och europeiska riktlinjerna. I dessa länder är det rekommenderade referensintervall för TSH mycket smalare. Department of Health har sagt att läkarna får använda vilka riktlinjer de vill, även de från andra länder, så länge läkaren kan ge goda skäl till varför han/hon valt att följa denna riktlinje.

När expertgruppens ordföranden frågade Dr AkinteweOm en patient kommer till dig med många symtom och tecken på hypotyreos, men har ett TSH inom referensintervallet, skulle du ordinera en provmedicinering med tyroxin?” Dr Akintewe sa ”Nej, Jag skulle definitivt inte göra det och inte heller andra läkare, av rädsla för rättstvister”. Han fortsatte med att berätta för expertgruppen att endast TSH-test är tillåtet, eftersom tester på fritt T4 och fritt T3 i serum är för dyra.

GMC’s advokat medgav att Dr Skinner hade uppfyllt alla villkor som den tidigare nämnden ålagt honom och att han inte hade orsakat någon skada för patienterna.

Expertgruppen ansåg att:

 • Dr Skinners lämplighet att praktisera inte var försämrad och att hans inställning till behandling, där både kliniska och biokemiska parametrar bedöms, föll inom riktlinjerna för ”god medicinsk praxis”.
 • Den centrala frågan i detta fall var lämpligheten av förskrivning av tyroxin till patienter som hade symtom och/eller tecken på hypotyreos, men vars blodprov föll inom ett konventionellt accepterat referensintervall, som allmänt tolkades som ”normalt”.
 • Expertgruppen var övertygad om att de förfaranden som Dr Skinner använder sig av för att övervaka sina patienter är tillräckliga.
 • Med avseende på hans förskrivning av den olicensierade medicinen Armour Thyroid, var de nöjda med argumenten för denna förskrivning.

När expertgruppen hade beaktat alla bevis var de överens om att:

 • Dr Skinner hade uppfyllt villkoren för sin registrering under de tre år som gått sedan den första förhandlingen.
 • Det fanns inga tecken på patientskador.
 • Det fanns inga tecken på tjänstefel eller bristfällig professionell utövning.
 • Dr Skinner hade hänvisat till många artiklar som behandlade problemet med biokemiska tester för sköldkörtelsjukdom, och testernas förhållande till de kliniska fynden.
 • Det var ett komplext problem.
 • De var nöjda med att Dr Skinners förmåga att ta fram alla dessa referenser, hade visat på både insikt och förmåga att reflektera objektivt i sitt utövande.
Källa: Mynewsdesk news release

Lämna gärna en kommentar