Läkarbrist slår mot cancerpatienter

Nyheten uppdaterades 2011-06-25 9:15

Ett misstag begicks för några år sedan. I all välmening kanske, men som det
visar sig nu, ett stort misstag. Man bestämde att urologi inte ska vara en
basspecialitet – utan en grenspecialitet inom kirurgi. På så vis skapades
stora problem och Sverige avvek från vad som är vedertaget i övriga Europa.

Effekten blir nu allt tydligare. Urologer blir en bristvara och medelåldern
stiger. Vägen till urolog är alltför lång och krokig för att bli attraktiv.
Samtidigt ökar antalet fall av prostatacancer dramatiskt, med 18% det
senaste mätåret till över 10400 nya fall på ett år. Det är urologerna som
står i första ledet – och som oftast är de som ska fullfölja behandling och
ta hand om den omfattande eftervården i form av biverkningar och återfall.

En mer långsiktig men minst lika allvarlig följd blir att forskningen om
prostatacancer blir eftersatt. Cancerfonden, som är den största enskilda
finansiären, förklarar att den låga andelen forskning inom området
prostatacancer som får stöd därifrån beror på att man inte får in
tillräckligt med ansökningar! Detta trots att forskningsbehovet är massivt.

Landets vanligaste cancersjukdom behöver en egen medicinsk front.
Prostatacancerförbundet yrkar på att en översyn omedelbart görs med
inriktning på att göra urologin till en egen basspecialitet!

Prostatcancerföreningen Guldgubben i Skellefteå ger förbundet fullt stöd i
kampen för att göra urologi till en egen basspecialitet och en rakare och
snabbare utbildningsväg.

Alfons Forsman

Skellefteå

Källa: Norran.se - Nyheter startsida

Lämna gärna en kommentar