Lägg ned myndigheter

Nyheten uppdaterades 2012-05-15 7:14

Lägg ner tolv av de statliga myndigheterna och inrätta i stället fyra helt nya. Det öreslår Stefan Carlsson.

I dag, tisdag, avslutar landshövding Stefan Carlsson sitt uppdrag som ansvarig utredare ör statens vård-…

Källa: Barometern Oskarshamns-Tidningen

Lämna gärna en kommentar